Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

 

Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

Anne Glintborg Fog

Advokat

Født: 1979

Advokat: 2011

Hovedarbejdsområder:

  • Rådgivning om markedsføringsret, immaterialret og persondataret
  • Rådgivning om lejeret, almene boliger og andelsboliger
  • Rådgivning om inkasso

Sprog: Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Afdeling: Vejle

25. maj 2023

Ny bygge- og boligaftale

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har den 15. maj 2023 indgået en ny bygge- og boligaftale.
11. maj 2023

Ændring af praksis vedrørende betaling af tinglysningsafgift for overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver

Ved Højesterets dom af den 2. februar 2021, SKM2021.110.HR, ændrede Højesteret anvendelsesområdet for tinglysningsafgiftslovens § 6 a.
09. maj 2023

Codex Advokater – Temadag om Byudvikling i en miljø- og planretlig kontekst

27. april 2023

Forretningsbestemmelser – hvad kan være beskyttet?

Lov om forretningshemmeligheder beskytter mod ulovligt at erhverve, bruge og videregive forretningshemmeligheder.
13. april 2023

Konfiskation af leasede køretøjer ved vanvidskørsel

Ved en lovændring af færdselsloven, der trådte i kraft den 31. marts 2021, blev der indført regler om konfiskation af motordrevne køretøjer.
30. marts 2023

Tørkeskadeordning

Den 1. juli 2022 trådte tørkeskadeordning i kraft.
16. marts 2023

Tinglysning af vedtægter med større sikkerhed end normalvedtægten

Vestre Landsret har i en kendelse af 5. december 2022 taget stilling til spørgsmålet om tinglysning af en ejerforenings vedtægter
23. februar 2023

Ny dom fra Højesteret om ejendomshævd

Ny dom afsagt af Højesteret tager stilling til, hvorvidt den viden de rådende personer har, kan have betydning for, om der kan vindes hævd.
09. februar 2023

Nye regler om self-cleaning i forbindelse med udbud er trådt i kraft

Den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft for vurdering af tilbudsgivers dokumentation for pålidelig-hed ved udbud efter udbudsloven.
02. februar 2023

Ny dom om betydningen af miljøklausul

Sælger havde krav på restbetaling – der var ikke afgivet indeståelse om forureningsfri ejendom.

Se alle blogindlæg