Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

 

Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

Anne Glintborg Fog

Advokat

Født: 1979

Advokat: 2011

Hovedarbejdsområder:

  • Rådgivning om markedsføringsret, immaterialret og persondataret
  • Rådgivning om lejeret, almene boliger og andelsboliger
  • Rådgivning om inkasso

Sprog: Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Afdeling: Vejle

13. januar 2022

Ændringer i Markedsføringsloven

Den 1. januar 2022 trådte en række ændringer af Markedsføringsloven i kraft. Den 22. maj 2022 følger endnu flere ændringer.
06. januar 2022

Domstolene tilsidesætter igen ledningsdeklarationer

I ”Hvidovre-sagen” fra 2016 (UfR 2015, side 75 H) tilsidesatte Højesteret en ledningsdeklaration som værende ugyldig.
16. december 2021

Adgang til veje og stier i det åbne land

Naturbeskyttelsesloven sikrer dig ret til at færdes til fods og på cykel på de fleste veje og stier i det åbne land – læs nærmere her
02. december 2021

Hvornår begynder forældelsesfristen at løbe ved patientskadeerstatning?

Som patient kan man have ret til patientskadeerstatning, hvis man har fået en skade af sundhedsfaglig behandling.
18. november 2021

Bestyrelsesansvarsforsikring – en redningsbåd i hård sø

Både forsikringsselskaber og forsikringsmæglere melder om en kraftig stigning i antallet af erstatningskrav mod bestyrelser.
04. november 2021

De nye regler i købeloven

Folketinget har den 3. juni 2021 vedtaget en lovændring af Købeloven.
21. oktober 2021

Bortfald af udlejers erstatningskrav

Det følger af lejelovens § 98, stk. 2, at udlejer fra tidspunktet for lejers fraflytning har to uger til at fremkomme med krav mod lejeren.
07. oktober 2021

Reklamationsfrist over skjulte mangler i boliglejemål

Der findes ingen lovhjemmel i lejeloven, som regulerer, hvor lang udlejers reklamationsfrist er, når der er tale om skjulte mangler.
23. september 2021

Voldgiftsinstituttets nye regler

Her følger et kort overblik over de nye regler, der erstatter det seneste regelsæt fra 2013.
09. september 2021

Aktie- og anpartsselskabers hjemsted

Der kan ved en søgning i CVR-registret - www.cvr.dk - findes oplysning om blandt andet et aktie- eller anpartsselskabs adresse i Danmark.

Se alle blogindlæg