Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

 

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

 

Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

26. januar 2023

Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger

Der har været skrevet og talt meget om, hvornår de nye offentlige ejendomsvurderinger kommer, da flere boligejere ikke har modtaget de nye vurderinger
12. januar 2023

Vedtagelse af salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser, er et ensidigt sæt aftalevilkår som typisk en sælgervirksomhed anvender i forbindelse med tilbudsgivning.
22. december 2022

Proforma-overdragelse – Ny dom fra Højsteret

Højesteret afviser at tage stilling til ophævelse af en proforma-overdragelse.
08. december 2022

Nye klimakrav i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023

Den 1. januar 2023 træder ændringer til det nugældende bygningsreglement, BR18, i kraft.
08. december 2022

Bliv en del af vores Codex – vi søger to advokatsekretærer

Vi søger to advokatsekretærer. En til vores kontor i Horsens og en til vores kontor i Vejle Horsens.
24. november 2022

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår er sendt i høring og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.
21. november 2022

Flere kommunale opgaver selskabsgøres i de kommende år

En række kommunale opgaver bliver i denne tid flyttet ud i selskaber ejet af kommunen.
18. november 2022

Kursus om ekspropriation med fokus på erstatning

Ekspropriation er retsområde, hvor praksis er i konstant udvikling, og hvor der årligt træffes mange afgørelser, navnlig om erstatningsspørgsmålet.
17. november 2022

Ny afgørelse om erstatningsansvar ved gokartuheld

Retten i Nykøbing Falster har ved en dom afsagt den 3. november 2022, taget stilling til erstatningsansvaret i en sag om et uheld med en gokart.
10. november 2022

Sælgeroplysninger i tilstandsrapporter om dræn

Ved salg af bolig kan sælger opnå ansvarsfrihed ved, at anvende reglerne efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, men...

Se alle blogindlæg