Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

 

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

Anne Glintborg Fog

Advokat

Født: 1979

Advokat: 2011

Hovedarbejdsområder:

  • Rådgivning om markedsføringsret, immaterialret og persondataret
  • Rådgivning om lejeret, almene boliger og andelsboliger
  • Rådgivning om inkasso

Sprog: Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Afdeling: Vejle

29. september 2022

Lovændring om loft over indeksregulerede huslejestigninger

Den 30. september 2022 træder nye regler om loft over indeksregulerede huslejestigninger i kraft.
15. september 2022

Ny lejekontrakts typeformular A, 10. udgave.

Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 godkendt typeformular A, 10. udgave for udlejning af beboelseslejligheder.
01. september 2022

Ejeraftaler og det selskabsretlige regelhierarki

Hvis der er flere ejere af et selskab, kan det være en god ide at regulere ejernes indbyrdes forhold i en ejeraftale.
18. august 2022

Ny lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

EU vedtog i april 2019 et tilgængelighedsdirektiv. Direktivet har til formål at skabe et mere inklusivt samfund for personer med handicap.
14. juli 2022

Ny vigtig afgørelse vedrørende 120-dages reglen

Østre Landsret har for nylig taget stilling til anvendelse af 120-dages reglen, og har dermed igen præciseret retstillingen vedrørende reglen.
06. juli 2022

Codex bistår jem & fix med køb af Protræ

Vi siger tillykke til jem & fix A/S med købet af deres mangeårige indkøbs- og logistikpartner, Protræ.
30. juni 2022

Hvad er Force Majeure?

Ordene i sig selv stammer fra fransk sprog og betyder ”en større kraft”. Begrebet har været anerkendt og anvendt i dansk ret i mere end et århundrede
16. juni 2022

Nye regler for hjemmearbejde ved skærmarbejde

De nye tilpassede arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde ved skærmarbejde trådte i kraft den 30. april 2022.
07. juni 2022

Codex Advokater fremhævet af Legal500

Vi er stolte over, at Legal500 har opdaget vores dygtige team inden for miljøret og offentlig ret, hvor de har fremhævet os, som en virksomhed man ska
02. juni 2022

Ændring af fristen for indsendelse af årsrapport, revisionspligt og øvrige ændringer i årsregnskabsloven

Lovforslaget om en mulig udskydelse af fristen for indberetningen af årsrapporten for virksomheder er nu vedtaget.

Se alle blogindlæg