Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

10. september 2020

Ny ferielov trådt i kraft – hvad med feriefridage? – og nye regler om forkortet varsel

Der har været stor fokus omkring den nye ferielov, som indfører et nyt princip om samtidighedsferie, hvor feriedagene optjenes sideløbende med, at de
27. august 2020

Byzone, landzone og sommerhusområde – hvad betyder det?

Planloven inddeler alle arealer på land i tre overordnede zoner. Men hvad betyder zoneinddelingen egentlig for den enkelte ejendom?
13. august 2020

Afgiftsfrie gavebeløb

I 2020 er beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver til nærmeste familie 67.100 kr.
30. juli 2020

Naboret

Hvilke gener fra naboen skal man tåle?
09. juli 2020

Omdannelse af iværksætterselskaber – husk fristen

Omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab skal ske senest den 15. april 2021.
02. juli 2020

Brænder du for fast ejendom, selskabsret og M&A?

Codex Advokater søger en erhvervsadvokat, der kan hjælpe os med transaktioner – primært inden for fast ejendom.
25. juni 2020

Revideret bekendtgørelse om overtagelsestilbud

En revideret udgave af bekendtgørelsen om overtagelsestilbud skal sikre, at aktionærer har tilstrækkelig tid og oplysninger, når de skal sælge aktier.
18. juni 2020

Advokaten i bestyrelsen

Vi hører nogle gange klienter spørge, om det egentlig ikke er lidt gammeldags at have advokaten siddende i selskabets bestyrelse.
04. juni 2020

Snart træder nye regler om værdiansættelse af fast ejendom i kraft

Skatteministeren har den 5. maj 2020 sendt et udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret i høring.
28. maj 2020

Kommende ændringer af lejelovgivningen medfører skærpede regler for udlejere

Den 22. april fremsatte Regeringen tre lovforslag med forskellige ændringer til lejelovgivningen.

Se alle blogindlæg