Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

 

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

 

 

Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

 

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

 

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

Anne Glintborg Fog

Advokat

Født: 1979

Advokat: 2011

Hovedarbejdsområder:

  • Rådgivning om markedsføringsret, immaterialret og persondataret
  • Rådgivning om lejeret, almene boliger og andelsboliger
  • Rådgivning om inkasso

Sprog: Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Afdeling: Vejle

05. august 2021

Fleksboliger

Hvad er en flexbolig, og hvilken betydning har en fleksboligtilladelse for den fremtidige brug af din bolig?
15. juli 2021

Lov om beskyttelse af whistleblowere er vedtaget

Den 24. juni 2021 har Folketinget vedtaget en lov om beskyttelse af whistleblowere.
01. juli 2021

Skriftlighedskravet i lejeloven i relation til opsigelser

Meddelelser angående opsigelse og påkrav om manglende betaling af leje skal sendes med almindelig brevpost.
17. juni 2021

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt både for din egen skyld, men måske mest af alt for dine pårørendes skyld.
03. juni 2021

Medarbejdernes vanvidskørsel i bil stillet til rådighed af arbejdsgiver

Med lovændringen til færdselsloven, der trådte i kraft den 31. marts 2021, skal politiet konfiskere enhver bil, der er anvendt til vanvidskørsel.
20. maj 2021

Registreringer hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk

Det kan være en fordel med et password på virk.dk, da det er op ad bakke at få rettet en fejlregistrering hos Erhvervsstyrelsen.
06. maj 2021

Ny Højesterets kendelse – Hvad er ”særlige omstændigheder” ved overdragelse af fast ejendom foretaget efter 15 %-reglen?

I henhold til værdicirkulæret fra 1982 fra Skatteministeriet er det muligt at overdrage en fast ejendom uden indhentelse af en sagkyndig vurdering.
22. april 2021

Hjemmearbejdspladser

I forbindelse med corona har mange medarbejdere været nødsaget til at arbejde hjemmefra, hvilket har givet anledning til flere spørgsmål.
08. april 2021

Bestyrelsesmedlemmers adgang til at stemme på bestyrelsesmøder

I et selskab, der har en bestyrelse, kan der opstå flere problematikker omkring, hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer stemmer.
18. marts 2021

Brug af dagbod i entrepriseretten

En af de største udfordringer for en bygherre i relation til en entreprise er, hvis entreprisen ikke er færdig til det aftalte tidspunkt.

Se alle blogindlæg