Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

 

Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

Anne Glintborg Fog

Advokat

Født: 1979

Advokat: 2011

Hovedarbejdsområder:

  • Rådgivning om markedsføringsret, immaterialret og persondataret
  • Rådgivning om lejeret, almene boliger og andelsboliger
  • Rådgivning om inkasso

Sprog: Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Afdeling: Vejle

24. november 2022

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår er sendt i høring og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.
21. november 2022

Flere kommunale opgaver selskabsgøres i de kommende år

En række kommunale opgaver bliver i denne tid flyttet ud i selskaber ejet af kommunen.
18. november 2022

Kursus om ekspropriation med fokus på erstatning

Ekspropriation er retsområde, hvor praksis er i konstant udvikling, og hvor der årligt træffes mange afgørelser, navnlig om erstatningsspørgsmålet.
17. november 2022

Ny afgørelse om erstatningsansvar ved gokartuheld

Retten i Nykøbing Falster har ved en dom afsagt den 3. november 2022, taget stilling til erstatningsansvaret i en sag om et uheld med en gokart.
10. november 2022

Sælgeroplysninger i tilstandsrapporter om dræn

Ved salg af bolig kan sælger opnå ansvarsfrihed ved, at anvende reglerne efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, men...
27. oktober 2022

Højesteret tager stilling til 15%’s-reglen i en ny afgørelse af den 18. oktober 2022

Efter værdiansættelsescirkulæret, er der som udgangspunkt mulighed for at overdrage ejendomme til +/-15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.
13. oktober 2022

Nye regler for rekonstruktion trådt i kraft

Folketinget vedtog tidligere på året et lovforslag, som implementerer et EU-direktiv og samtidig betyder en lovændring af konkursloven.
04. oktober 2022

Codex Advokater rådgiver i større ejendomstransaktion

Codex Advokater har rådgivet, Jensen & Nielsen Gruppen, Kolding, i en transaktion med 25.000 kvm bolig og erhverv.
29. september 2022

Lovændring om loft over indeksregulerede huslejestigninger

Den 30. september 2022 træder nye regler om loft over indeksregulerede huslejestigninger i kraft.
15. september 2022

Ny lejekontrakts typeformular A, 10. udgave.

Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 godkendt typeformular A, 10. udgave for udlejning af beboelseslejligheder.

Se alle blogindlæg