Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

 

Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

Anne Glintborg Fog

Advokat

Født: 1979

Advokat: 2011

Hovedarbejdsområder:

  • Rådgivning om markedsføringsret, immaterialret og persondataret
  • Rådgivning om lejeret, almene boliger og andelsboliger
  • Rådgivning om inkasso

Sprog: Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Afdeling: Vejle

16. maj 2024

Nyere domme om andelshaveres ansvar for skader: Lejelovens ansvarsbestemmelser kan ikke anvendes analogt for skader i en andelsboligforening

I to domme er det bestemt, at andelshavere ikke er ansvarlige for fejl begået af henholdsvis en håndværker og tidligere ejer med skade til følge.
02. maj 2024

Forsikring af en fast ejendom mod skjulte mangler 

En tilstandsrapport og elinstallationsrapport er lavet på baggrund af en bygningsgennemgang og opremser ejendommens synlige skader mm.
19. april 2024

Ny lov indeholder ændringer vedrørende værdiansættelse af andelsboliger

Den 22. februar 2024 blev der fremsat et lovforslag vedrørende ændring af værdiansættelsesprincipperne for andelsboliger.
04. april 2024

Forventede ændringer af regler om regnskabsklasser og årsrapporter 

I et nyt lovforslag foreslås det at ændre årsregnskabslovens grænseværdier for placering af danske virksomheder i de eksisterende regnskabsklasser.
14. marts 2024

Nye regler for udlejning af ustøttede private ungdomsboliger

Folketinget vedtog i december 2023 ændringer af planloven, der skærper reglerne for udlejning af ustøttede private ungdomsboliger.
29. februar 2024

Nyt lovkrav om tidsregistrering af arbejdstid

I november 2023 blev der fremsat et lovforslag for Folketinget, hvorefter der bl.a. stilles krav om registrering af arbejdstid.
15. februar 2024

Nyt direktiv om løngennemsigtighed vedtaget

Der er i EU blevet vedtaget et nyt direktiv, der skal sikre løngennemsigtighed på det europæiske arbejdsmarked.
01. februar 2024

Ændring af reglerne om konkurskarantæne er på vej

Den 5. juli 2023 offentliggjorde konkursrådet en ny betænkning om reglerne om konkurskarantæne.
25. januar 2024

Codex Advokater kan hjælpe med etablering af en whistleblowerordning

Virksomheder med over 250 ansatte skulle allerede fra den 17. december 2021 have oprettet en whistleblowerordning.
18. januar 2024

Ændring af planloven er trådt i kraft

En ændring af planloven og nogle beslægtede love er trådt i kraft 1. januar 2024.

Se alle blogindlæg