Rets- og voldgiftssager

Den klogeste kriger er den,
der undgår kamp

Det handler om at lægge den bedste strategi og undgå kamp. Når det ikke er muligt at blive enig med en modpart, kæmper vi for vores klienter med skarptslebne juridiske våben. Vi står sikkert bag vores klienter – med den stærkest tænkelige formation.

 

Generationsskifte

Tag de store beslutninger,
mens de er små

Vi hjælper vores klienter til at få skabt overblikket, vendt fordele og ulemper og analysere scenarier, så store beslutninger kan træffes i fred og ro og med den største indsigt.

 

Aktionær- og ejerforhold

Den største sejr er den,
der vindes uden at kæmpe

Vi står bag vores klienter med viden, fokus, sikkerhed og styrke til at fjerne forhindringer for forretningen, når de indgår aftaler, der rækker langt ud i fremtiden. Så alt er mere tydeligt, afklaret og forventningsafstemt.

 

Arv

Se mulighederne
– før de bliver til udfordringer

Vi hjælper med overblik, råd og retning omring arv og familieforhold.
Så alt er afklaret i god tid – fra aktiver og værdier til intentioner, følelser og fællesskab.

 

Bestyrelsesarbejde

Planlæg det svære
– når det er nemt

Vi tror på, at vores viden og forretningsforståelse kan skærpe vores klienters position. Derfor står vi bag en lang række af vores klienter, fra beslutningen i bestyrelseslokalet til hverdagens udfordringer og rådgivning.

Vi stiller vores klienter
så stærkt som muligt

Vi stiller hver gang med vores skarpeste hold, som garanterer grundighed og seriøsitet.
Vi tror på, at den største sejr er den, der opnås gennem kløgtig forhandling og skarpsindig rådgivning.

Vores skarpeste våben er viden:

Vi står personligt bag hver enkelt opgave

Forkert rådgivning kan koste virksomheder unødigt dyrt. Derfor arbejder vi hårdt for at give vores klienter den nødvendige viden og rådgivning til at gennemføre nye ideer, nye produkter eller nye forretningsmodeller med succes. Det er vores DNA – vores Codex.

Ved at klikke på ”Tilmeld nyhedsbrev” giver du dit samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.

Anne Glintborg Fog

Advokat

Født: 1979

Advokat: 2011

Hovedarbejdsområder:

  • Rådgivning om markedsføringsret, immaterialret og persondataret
  • Rådgivning om lejeret, almene boliger og andelsboliger
  • Rådgivning om inkasso

Sprog: Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Afdeling: Vejle

14. september 2023

EU-direktiv om nye standarder for bæredygtig rapportering vedtaget den 31. juli 2023

EU-kommissionen har netop vedtaget nye standarder for bæredygtig rapportering, European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
31. august 2023

Den nye forordning om digitale tjenester

EU har indført en DSA-forordningen, som skal regulere digitale formidlingstjenester.
17. august 2023

Nedlukning af solvente selskaber

Der kan være flere årsager til, at man som selskabssejer ønsker at nedlukke sit solvente selskab.
10. august 2023

Codex Advokater rådgiver norsk koncern om køb af flere strategisk beliggende ejendomme og grunde i Danmark

Codex Advokater har senest hjulpet den norske koncern, CIC Hospitality, i forbindelse med erhvervelsen af en 7674 m2 stor grund.
03. august 2023

Servitut på fast ejendom

Ved køb af fast ejendom er det vigtigt at være opmærksom på, om den givne ejendom er pålagt servitutter.
11. juli 2023

Dom vedrørende ”konefinten”

Sagen udsprang af en tvist mellem konkursboet og fallentens ægtefælle vedrørende en række gavedispositioner.
06. juli 2023

Lovændring giver medarbejdere ret til fem omsorgsdage pr. kalenderår

Den 1. januar 2023 blev der indført en ret til at holde fem omsorgsdage om året for at hjælpe et nærtstående familiemedlem.
04. juli 2023

Første dom om prøvelse af gyldigheden af kommunal takstgodkendelse efter vandforsyningsloven

Sagen udsprang af en tvist mellem en bygherre og et vandværk om betaling af supplerende anlægsbidrag i forbindelse med ombygning
22. juni 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lovforslaget om ansættelsesbeviser og mindstekrav til arbejdsvilkår er nu endeligt vedtaget.
08. juni 2023

Lovændring om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på vej

Miljøministeren tilkendegiver i en pressemeddelelse, at det er besluttet at skærpe kommunernes forpligtelser i forhold til BNBO.

Se alle blogindlæg