Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
31 august 2023

Den nye forordning om digitale tjenester

Den digitale verden er blevet en afgørende del af vores hverdag, og det er vigtigt at sikre, at den fungerer sikkert og er gennemskuelig for brugerne. Derfor har EU indført DSA-forordningen, som skal regulere digitale formidlingstjenester og deres rolle som bindeled mellem brugere, der udveksler information, tjenesteydelser eller varer.

DSA-forordningen kommer til at have betydning for mange virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomheder omfattet af DSA-forordningen allerede nu forholder sig til, hvad reglerne får af konkret betydning for netop deres virksomhed.

Hvad er DSA-forordningen?

DSA-forordningen er et nyt regelsæt, der gælder for alle EU-lande. Den omfatter digitale formidlingstjenester som sociale medier, digitale markedspladser, søgemaskiner og mere tekniske infrastrukturtjenester.

Formålet med forordningen er at skabe et mere sikkert og enkelt digitalt univers.

Hvad betyder forordningen for virksomhederne?

Som virksomhed, er det vigtigt at forstå, hvordan DSA-forordningen påvirker din virksomhed.

Her er nogle væsentlige punkter, som man som virksomhed skal være opmærksom på:

  1. Ulovligt indhold: Der skal være en mulighed for at anmelde ulovligt indhold på en hjemmeside og samtidig skal man kunne klage til tjenesten, hvis den ikke fjerner det ulovlige indhold.
  2. Bedre indsigt: Forordningen indeholder regler, der skal sikre bedre indsigt i, hvilket indhold tjenesterne har fjernet.
  3. Skærpede krav: Der indføres skærpede krav for de største platforme og søgemaskiner, herunder f.eks. om forskeres adgang til platformenes data of algoritmer.
  4. Offentliggørelse af antal brugere: DSA-forordningen kræver, at udbydere af onlineplatforme og onlinesøgemaskiner offentliggør antallet af aktive brugere i EU på deres tjeneste. Denne forpligtelse skal være opfyldt senest den 17. februar 2023.

 

Pligten til at offentliggøre antallet af brugere gælder for virksomheder, der udbyder en informationssamfundstjeneste, der fungerer som en oplagringstjeneste, dvs. en tjeneste, der lagrer information leveret af en bruger på dennes anmodning, og samtidig udgør en onlineplatform eller online søgemaskine.

DSA-forordningen indeholder undtagelser for mindre virksomheder, hvilket betyder, at disse ikke behøver at offentliggøre antallet af brugere.

DSA-forordningen trådte i kraft den 16. november 2022 og finder anvendelse fra den 17. februar 2024. Visse bestemmelser i forordningen har dog virkning allerede fra den 16. november 2022.

Du kan læse hele forordningen om digitale tjenester her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN