Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

02 maj 2019

Advokatkontoret er bedst til handler 

Når du køber hus, er det en god idé at kontakte en advokat.

For mange af os er køb af et hus den måske nok største økonomiske investering, som vi foretager i løbet af livet.

Uanset om der er tale om en nyere villa, en klassisk 60´er villa eller en faldefærdig landejendom, består en hushandel af en stor mængde dokumenter med en lang række oplysninger omkring huset og grunden.

Oplysningerne i købsaftalen og handlens øvrige dokumenter kan måske umiddelbart virke helt sædvanlige for den almindelige læser. Der kan dog være væsentlige eller manglende oplysninger og forbehold heri, som kan få stor betydning for købers påtænkte anvendelse af huset, købers økonomi eller forudsætninger for købet af netop dette hus.

Er der servitutter, som hindrer en bestemt udnyttelse af ejendommen eller som medfører væsentlig gene for ejendommen? Er der forbehold i tilbud på tegning af ejerskifteforsikring? Er der olietank på ejendommen, og er denne korrekt afblændet? Kan huset udvides med flere m2, osv.?

Få advokaten på banen

En sælger af et hus er typisk repræsenteret ved en ejendomsmægler. Sælger har indgået en formidlingsaftale med ejendomsmægleren om at sælge huset, og ejendomsmægleren skal varetage sælgers interesser i forbindelse med salget af huset.

Som køber har du brug for at have din egen juridiske rådgiver til at gennemgå købsaftalen og alle handlens øvrige dokumenter for at sikre, at der ikke er ”huller i osten” og sørge for, at du som køber fuldt ud er bekendt med eventuelle risici, begrænsninger og øvrige forhold, som kan have betydning for dit køb af huset og den pris, som du giver for huset.

En advokat, som beskæftiger sig med køb og salg af fast ejendom, har en særlig erfaring i forbindelse med gennemgang af købsaftaler og øvrige dokumenter set med de juridiske briller. Købers advokat skal alene varetage købers interesser og rådgive køber omkring indholdet af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter.

Husk advokatforbeholdet inden underskrift på købsaftalen

Af selve købsaftalen fremgår de aftalte betingelser mellem sælger og køber, bl.a. pris, dato for overtagelse, hvordan købesummen skal betales mv. De særlige individuelle aftalte vilkår fremgår af købsaftalens punkt 11.

Inden du underskriver købsaftalen, skal der i købsaftalens punkt 11 være indsat et advokatforbehold, hvorefter købet af huset er betinget af, at din advokat kan godkende handlen i dens helhed. Dette er helt sædvanligt forbehold i forbindelse med handler.

Vi anbefaler endvidere, at der også indsættes et bankforbehold, så handlen også er betinget af din banks godkendelse af handlen for så vidt angår det økonomiske indhold.

Såfremt købsaftalen er underskrevet med advokatforbehold, har din advokat typisk 6 hverdage fra købers og sælgers underskrift af købsaftalen til at gennemgå alle handlens dokumenter og fremsende eventuelle betingelser til ejendomsmægleren samt afklare uklare forhold.

Kontakt Codex Advokater, hvis du står og skal købe hus, så vi kan hjælpe dig sikkert igennem handlen.