Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

24 marts 2022

Ændring af købeloven ved køb og salg af heste efter 1. januar 2022

Køb og salg af heste er ofte forbundet med væsentlige omkostninger, hvorfor begge parter har en interesse i at kunne afslutte handlerne uden bagefter at ende i en tvist. Hidtil har købere af heste været beskyttet af forbrugerkøbsregler i købeloven. I juni 2021 vedtog Folketinget imidlertid et lovforslag med ændringer til købeloven. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2022 og får betydning for dig, som handler med heste, uanset om du er privatperson eller erhvervsdrivende.

Det er relevant at være opmærksom på, at købeloven sondrer mellem handels-, civil-. og forbrugerkøb. Den klare hovedregel er, at en handel mellem to private er karakteriseret som et civilkøb, og en handel mellem en privatperson og en erhvervsdrivende er karakteriseret som et forbrugerkøb.

Indtil 1. januar 2022 var en hestehandel mellem en privat køber og erhvervsdrivende omfattet af købelovens regler om forbrugerkøb. Dette betød bl.a., at formodningsreglen kunne påberåbes af en forbruger. Hvis der således kunne konstateres en mangel ved en hest, og manglen blev konstateret inden for et år efter købet, var der en formodning for, at manglen også havde været til stede på tidspunktet for overdragelse af hesten.
I den 1-årige periode var det sælgeren af hesten, som havde bevisbyrden for, at manglen ikke var til stede på tidspunktet for overdragelsen af hesten. Herudover havde køberen en 2 års reklamationsret i forbruger-køb med heste, således at en køber kunne reklamere over mangler ved hesten i op til to år efter købet.

Ovennævnte forhold kan ikke fraviges til skade for køberen i forbrugerkøb. I civilkøb mellem to private har parterne dog frihed til at indgå en aftale om særlige forhold, f.eks. kan parterne bl.a. aftale, at hesten er købt som beset, hvorefter muligheden for at gøre gældende, at der er mangler ved en hest, er betydeligt indskrænket.

Fra 1. januar 2022 er handel med heste ikke længere omfattet af købelovens forbrugerkøbsregler. I stedet anses en hestehandel mellem erhvervsdrivende og privatpersoner som civilkøb. Dette betyder bl.a., at formodningsreglen og den 2-årige reklamationsret vil kunne fraviges til skade for en køber. En erhvervs-drivende sælger og en privat person, som køber en hest, kan således indgå aftaler om købers mulighed for at reklamere eller krav til købers undersøgelsespligt. Bevisbyrden for, at en hest lider af en eventuel mangel, vil fremadrettet ligge hos køber i alle køb – altså uanset om køber er en privatperson eller erhvervsdrivende.

En købers retsstilling i forbindelse med hestehandel må dermed siges at være forringet. Det kan blive sværere at reklamere over mangler ved en hest, ligesom køber har bevisbyrden for, at der er mangler ved hesten. Vi anbefaler derfor, at du får udarbejdet en grundig dyrlægeundersøgelse og gennemgået købsaftalen, forinden du skriver under.