Det koster ikke noget at spørge

Udfyld formularen. Så kontakter vi dig for et uforpligtende møde.

11 juni 2018

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

I maj 2018 blev der vedtaget en lovændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2018.

Følgende er nogle af de væsentligste ændringer i selskabsloven:

Kapitalkravnedsættelse for aktieselskaber

I dag er det et krav, at aktieselskaber som minimum har en aktiekapital på kr. 500.000. Dette kapitalkrav nedsættes til kr. 400.000.

Registrering af reelle ejere

Ifølge lovændringen skal selskabets reelle ejere allerede registreres samtidig med, at selskabet stiftes. Hvis selskabet ikke har nogen reelle ejere eller ikke kan identificere disse, skal direktionens medlemmer registreres som reelle ejere.

Derudover skal kapitalselskaber, der ikke har foretaget nogen registrering af reelle ejere, eller som senere sletter oplysningerne om reelle ejere, kunne sendes til tvangsopløsning. Denne del af lovændringen får kun betydning for allerede eksisterende selskaber, da stiftelse af nye selskaber efter lovændringen slet ikke kan registreres uden samtidig at registrere reelle ejere.

Der vil blive givet et varsel og frist på 4 uger til at registrere de reelle ejere, hvorefter selskabet uden yderligere varsel sendes til tvangsopløsning.

Kapitalforhøjelse og omdannelse af iværksætterselskaber

Efter den nugældende selskabslov skal iværksætterselskaber, som ønsker at omdanne sig til anpartsselskaber, have en eksisterende selskabskapital og bunden reserve, der samlet udgør minimum kr. 50.000. Dette bliver ændret, sådan at man fremover kan vedtage en kapitalforhøjelse med forhøjelse af selskabskapitalen til minimum kr. 50.000 samtidig med, at der træffes beslutning om omdannelse til anpartsselskab. I praksis har Erhvervsstyrelsen allerede tilladt denne ordning, men med lovændringen bliver den praksis lovfæstet.

Iværksætterselskaber skal således ikke have en allerede eksisterende selskabskapital og bunden reserve på kr. 50.000, for at kunne omdannes, hvis der samtidig vedtages en kapitalforhøjelse, hvorefter selskabskapitalen forhøjes til minimum kr. 50.000.

Ifølge den gældende selskabslov kan selskabskapital i iværksætterselskaber kun tegnes ved kontantindskud. Altså kan der ikke benyttes såkaldte apportindskud; det vil sige indskud af andre værdier end kontanter.

Der har været tvivl om, hvorvidt dette forbud også gjaldt i forbindelse med omdannelse til en anden selskabsform. I praksis har Erhvervsstyrelsen tilladt, at kapitalforhøjelse i forbindelse med omdannelse af selskaber kunne ske ved apportindskud. Med lovændringen lovfæstes denne praksis ligeledes. Altså bliver det for iværksætterselskaber muligt at forhøje selskabskapitalen via apportindskud i forbindelse med omdannelse til en anden selskabsform.