Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

13 august 2020

Afgiftsfrie gavebeløb

I 2020 er beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver til nærmeste familie 67.100 kr. Du kan derfor give en gave på op til 67.100 kr. pr. person til børn, stedbørn, børnebørn, oldebørn, forældre, stedforældre, bedsteforældre og samlever, hvis I har boet sammen i mere end 2 år. Beløbsgrænsen for gaver til svigerbørn er 23.500 kr.

Hvis du giver en gave, der er større end beløbsgrænserne, skal der betales gaveafgift. Gaveafgiften er 15 % for børn, din ægtefælles børn, børnebørn, oldebørn, forældre, svigerbørn og samlever gennem mere end 2 år. For stedforældre og bedsteforældre er gaveafgiften 36,25 %. Gaven skal indberettes til SKAT. Fristen for at indlevere gaveanmeldelse til SKAT er 1. maj i året, efter den afgiftspligtige gave er givet.

Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal hverken du eller modtageren gøre noget i forhold til SKAT. Det kan dog være en god idé at oprette et gavebrev som dokumentation for gaven. I gavebrevet er der også mulighed for at gøre gaven til modtagerens særeje. Ved at give gaven som modtagerens særeje kan du sikre, at modtageren ikke skal dele gaven med sin ægtefælle i tilfælde af separation / skilsmisse og evt. også ved død.

Da beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver er pr. person, kan du f.eks. give 67.100 kr. til hvert af dine børn og børnebørn. Dine børn og børnebørn må også modtage 67.100 kr. fra den anden forælder og/eller bedsteforældre m.v.

Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie.

Hvis du giver gaver til andre end din nærmeste familie, f.eks. en samlever, som du har boet sammen med i mindre end 2 år, søskende, venner m.v., er gaven indkomstskattepligtig for modtageren.

Almindelige lejlighedsgaver som eksempelvis fødselsdagsgaver, julegaver, bryllupsgaver m.v. er ikke omfattet af ovenstående regler.

Hvis du har spørgsmål til reglerne om afgiftsfrie gaver, er du velkommen til at kontakte Codex Advokater.