10. januar 2019

Advokatportræt af Janus Holst Topp

I vores nye portrætserie kan du møde personerne bag Codex. Den første, som modigt har stillet op til interview, er advokat Janus Holst Topp.
03. januar 2019

Ny varemærkelov trådte i kraft 1.1.2019

Den nye varemærkelov trådte i kraft den 1. januar 2019.
27. december 2018

Får du betaling til tiden?

En del virksomheder bliver desværre stadig ramt af økonomiske udfordringer - for nogle ender det med en konkurs
20. december 2018

Codex Advokater bekæmper hvidvask – er din virksomhed også forpligtet til det?

Har din virksomhed pligt til at overholde hvidvasklovens regler og dermed forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering?
17. december 2018

Codex Advokater deltager i international advokatkonference i Bruxelles

Advokat Mikael Grosen Skovbo deltog i weekenden den 16.-18. november 2018 i Mackrell Internationals årlige europæiske advokatkonference i Bruxelles.
11. juni 2018

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

I maj 2018 blev der vedtaget en lovændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde.
11. juni 2018

Fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark og danske domme i udlandet

Når et fremmed lands domstole afsiger dom i en sag, som har betydning for selskaber eller personer i Danmark...
11. juni 2018

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet

Den 21. juni 2018 blev det nye AB-system offentliggjort.
11. juni 2018

Flyttesyn – husk kopi af rapporten

Som udlejer er man underlagt strenge krav i forbindelse med lejers fraflytning.
11. juni 2018

Deltidsansatte med handicap

Forskelsbehandlingsloven blev vedtaget i 1996 for at implementere EU-regler.