24. september 2020

Uretmæssig overtagelse af selskaber

Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at selskaber opretter password-beskyttelse af deres virksomhed på virk.dk for at undgå uretmæssige registreringer.
10. september 2020

Ny ferielov trådt i kraft – hvad med feriefridage? – og nye regler om forkortet varsel

Der har været stor fokus omkring den nye ferielov, som indfører et nyt princip om samtidighedsferie, hvor feriedagene optjenes sideløbende med, at de
27. august 2020

Byzone, landzone og sommerhusområde – hvad betyder det?

Planloven inddeler alle arealer på land i tre overordnede zoner. Men hvad betyder zoneinddelingen egentlig for den enkelte ejendom?
13. august 2020

Afgiftsfrie gavebeløb

I 2020 er beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver til nærmeste familie 67.100 kr.
30. juli 2020

Naboret

Hvilke gener fra naboen skal man tåle?
09. juli 2020

Omdannelse af iværksætterselskaber – husk fristen

Omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab skal ske senest den 15. april 2021.
02. juli 2020

Brænder du for fast ejendom, selskabsret og M&A?

Codex Advokater søger en erhvervsadvokat, der kan hjælpe os med transaktioner – primært inden for fast ejendom.
25. juni 2020

Revideret bekendtgørelse om overtagelsestilbud

En revideret udgave af bekendtgørelsen om overtagelsestilbud skal sikre, at aktionærer har tilstrækkelig tid og oplysninger, når de skal sælge aktier.
18. juni 2020

Advokaten i bestyrelsen

Vi hører nogle gange klienter spørge, om det egentlig ikke er lidt gammeldags at have advokaten siddende i selskabets bestyrelse.
04. juni 2020

Snart træder nye regler om værdiansættelse af fast ejendom i kraft

Skatteministeren har den 5. maj 2020 sendt et udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret i høring.