25. maj 2023

Ny bygge- og boligaftale

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har den 15. maj 2023 indgået en ny bygge- og boligaftale.
11. maj 2023

Ændring af praksis vedrørende betaling af tinglysningsafgift for overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver

Ved Højesterets dom af den 2. februar 2021, SKM2021.110.HR, ændrede Højesteret anvendelsesområdet for tinglysningsafgiftslovens § 6 a.
09. maj 2023

Codex Advokater – Temadag om Byudvikling i en miljø- og planretlig kontekst

27. april 2023

Forretningsbestemmelser – hvad kan være beskyttet?

Lov om forretningshemmeligheder beskytter mod ulovligt at erhverve, bruge og videregive forretningshemmeligheder.
13. april 2023

Konfiskation af leasede køretøjer ved vanvidskørsel

Ved en lovændring af færdselsloven, der trådte i kraft den 31. marts 2021, blev der indført regler om konfiskation af motordrevne køretøjer.
30. marts 2023

Tørkeskadeordning

Den 1. juli 2022 trådte tørkeskadeordning i kraft.
16. marts 2023

Tinglysning af vedtægter med større sikkerhed end normalvedtægten

Vestre Landsret har i en kendelse af 5. december 2022 taget stilling til spørgsmålet om tinglysning af en ejerforenings vedtægter
23. februar 2023

Ny dom fra Højesteret om ejendomshævd

Ny dom afsagt af Højesteret tager stilling til, hvorvidt den viden de rådende personer har, kan have betydning for, om der kan vindes hævd.
09. februar 2023

Nye regler om self-cleaning i forbindelse med udbud er trådt i kraft

Den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft for vurdering af tilbudsgivers dokumentation for pålidelig-hed ved udbud efter udbudsloven.
02. februar 2023

Ny dom om betydningen af miljøklausul

Sælger havde krav på restbetaling – der var ikke afgivet indeståelse om forureningsfri ejendom.