04. marts 2021

Afgiftsfrie kontantgaver fra begge forældre – pas på fælden

Det er ud fra boafgiftsloven muligt for forældre at give gaver afgiftsfrit til børn samt disses efterkommere i lige linje (børnebørn og oldebørn).
18. februar 2021

Nye regler om udskiftning og nedlæggelse af gamle brændeovne ved ejerskifte

Folketinget har vedtaget en lovændring til miljøbeskyttelsesloven, hvorefter brændeovne produceret inden 2003 enten skal udskiftes eller nedlægges.
04. februar 2021

Jobklausuler – kan de stadig opretholdes?

Indtil 1. januar 2021 kunne tidligere indgåede jobklausuler stadig opretholdes, hvis de var gyldigt indgået efter de gamle regler om jobklausuler.
21. januar 2021

Nyt om digitale generalforsamlinger og omregistrering af iværksætterselskaber

Folketinget vedtog den 17. december 2020 et lovforslag.
07. januar 2021

Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelser ved handel mellem virksomheder

Der er mange faldgruber i forbindelse med anvendelsen af salgs- og leveringsbetingelserne imellem handel mellem virksomheder.
17. december 2020

Ny lagerbeskatning af ejendomme – hvordan er dit selskab stillet?

Fra 2022 kan borgere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv få ret til at trække sig tidligere tilbage – den såkaldte ”Arne-pension”.
03. december 2020

Procesunderretning afbrød ikke forældelsesfristen

En ny dom afsagt af Højesteret den 13. november 2020 fastslår, at procesunderretning kun kan afbryde en forældelsesfrist.
19. november 2020

Forøget kontrol med selskaber fra januar 2021

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som populært kaldes for ”kontrolpakken”.
05. november 2020

INCOTERMS® 2020

Den seneste udgave af Incoterms® 2020 trådte i kraft den 1. januar 2020. Hvad er ændret fra Incoterms® 2010 til Incoterms® 2020? 
03. november 2020

Codex Advokater bakker op om FN’s Verdensmål og Global Compacts 10 principper

Vi er stolte af, at vi er blevet en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark, der er ét af verdens største netværk.