19. november 2020

Forøget kontrol med selskaber fra januar 2021

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som populært kaldes for ”kontrolpakken”.
05. november 2020

INCOTERMS® 2020

Den seneste udgave af Incoterms® 2020 trådte i kraft den 1. januar 2020. Hvad er ændret fra Incoterms® 2010 til Incoterms® 2020? 
03. november 2020

Codex Advokater bakker op om FN’s Verdensmål og Global Compacts 10 principper

Vi er stolte af, at vi er blevet en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark, der er ét af verdens største netværk.
22. oktober 2020

Nye regler for tilstandsrapporter pr. 1. oktober 2020

Med virkning fra d. 1. oktober 2020 blev der indført nye regler for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.
08. oktober 2020

Reklamationsret og garanti – hvad er forskellen?

Det ses ret ofte, at bilforhandlere/værksteder og forbrugere ikke er opmærksomme på forskellen mellem en reklamationsret og en garanti.
24. september 2020

Uretmæssig overtagelse af selskaber

Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at selskaber opretter password-beskyttelse af deres virksomhed på virk.dk for at undgå uretmæssige registreringer.
10. september 2020

Ny ferielov trådt i kraft – hvad med feriefridage? – og nye regler om forkortet varsel

Der har været stor fokus omkring den nye ferielov, som indfører et nyt princip om samtidighedsferie, hvor feriedagene optjenes sideløbende med, at de
27. august 2020

Byzone, landzone og sommerhusområde – hvad betyder det?

Planloven inddeler alle arealer på land i tre overordnede zoner. Men hvad betyder zoneinddelingen egentlig for den enkelte ejendom?
13. august 2020

Afgiftsfrie gavebeløb

I 2020 er beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver til nærmeste familie 67.100 kr.
30. juli 2020

Naboret

Hvilke gener fra naboen skal man tåle?