16. maj 2019

Niels Johansen vinder sag i Østre Landsret

Den 12. april 2019 afsagde Østre Landsret dom i en sag om erstatning for et trafikuheld.
02. maj 2019

Advokatkontoret er bedst til handler 

Når du køber hus, er det en god idé at kontakte en advokat.
15. april 2019

Sådan påvirker en lokalplan din ejendom

Kommunerne kan i henhold til planloven vedtage lokalplaner, men hvad er en lokalplan egentlig?
11. april 2019

Codex Advokater ansætter Helle F. Andersen

Codex Advokater har med virkning fra den 1. april 2019 ansat advokat Helle F. Andersen.
04. april 2019

Nyt lovforslag giver nystartede virksomheder bedre mulighed for at tildele medarbejderaktier

Folketinget har med en ændring af ligningsloven forbedret mulighederne for, at navnlig nystartede virksomheder kan give aktier til sine medarbejdere.
28. marts 2019

Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af anpartsselskabers kapitalkrav

Regeringen har fremsat et lovforslag, der indebærer, at selskabsformen iværksætterselskaber (IVS) afskaffes.
21. marts 2019

Nyopførte lejemål

Husk de rigtige formuleringer i lejekontrakten, så du kan få mest muligt i leje.
07. marts 2019

Nu bliver det billigere at tinglyse pantebreve

Folketinget har vedtaget en ændring af tinglysningsafgiftsloven, som gør det billigere at tinglyse pantebreve.
21. februar 2019

Deling af billeder på de sociale medier – hvor går grænsen?

I en sag, der for nylig har været omtalt i medierne, blev en person frikendt i Højesteret for at dele portrætbilleder over Facebook.
07. februar 2019

Gensidig forlængelse af opsigelsesvarsel 

Som arbejdsgiver har man over for funktionæransatte mulighed for at aftale et forlænget opsigelsesvarsel fra medarbejderens side.