11. juli 2019

Skærpelse af reglerne om registrering af reelle ejere

Folketinget har vedtaget et lovforslag.
27. juni 2019

Persondata – er det varm luft?

Knap halvandet år efter databeskyttelsesforordningen trådte i kraft kan det konstateres, at der er sket en markant stigning i sager og anmeldelser.
13. juni 2019

Salg af fast ejendom til +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering

Skatteministeriet udvikler et nyt ejendomsvurderingssystem.
29. maj 2019

Må dine kunder altid betale med kontanter?

I Hvidvaskloven finder man i § 5 et generelt forbud for erhvervsdrivende mod at modtage større mængder kontanter - det såkaldte kontantforbud.
16. maj 2019

Niels Johansen vinder sag i Østre Landsret

Den 12. april 2019 afsagde Østre Landsret dom i en sag om erstatning for et trafikuheld.
02. maj 2019

Advokatkontoret er bedst til handler 

Når du køber hus, er det en god idé at kontakte en advokat.
15. april 2019

Sådan påvirker en lokalplan din ejendom

Kommunerne kan i henhold til planloven vedtage lokalplaner, men hvad er en lokalplan egentlig?
11. april 2019

Codex Advokater ansætter Helle F. Andersen

Codex Advokater har med virkning fra den 1. april 2019 ansat advokat Helle F. Andersen.
04. april 2019

Nyt lovforslag giver nystartede virksomheder bedre mulighed for at tildele medarbejderaktier

Folketinget har med en ændring af ligningsloven forbedret mulighederne for, at navnlig nystartede virksomheder kan give aktier til sine medarbejdere.
28. marts 2019

Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af anpartsselskabers kapitalkrav

Regeringen har fremsat et lovforslag, der indebærer, at selskabsformen iværksætterselskaber (IVS) afskaffes.