02. december 2021

Hvornår begynder forældelsesfristen at løbe ved patientskadeerstatning?

Som patient kan man have ret til patientskadeerstatning, hvis man har fået en skade af sundhedsfaglig behandling.
18. november 2021

Bestyrelsesansvarsforsikring – en redningsbåd i hård sø

Både forsikringsselskaber og forsikringsmæglere melder om en kraftig stigning i antallet af erstatningskrav mod bestyrelser.
04. november 2021

De nye regler i købeloven

Folketinget har den 3. juni 2021 vedtaget en lovændring af Købeloven.
21. oktober 2021

Bortfald af udlejers erstatningskrav

Det følger af lejelovens § 98, stk. 2, at udlejer fra tidspunktet for lejers fraflytning har to uger til at fremkomme med krav mod lejeren.
07. oktober 2021

Reklamationsfrist over skjulte mangler i boliglejemål

Der findes ingen lovhjemmel i lejeloven, som regulerer, hvor lang udlejers reklamationsfrist er, når der er tale om skjulte mangler.
23. september 2021

Voldgiftsinstituttets nye regler

Her følger et kort overblik over de nye regler, der erstatter det seneste regelsæt fra 2013.
09. september 2021

Aktie- og anpartsselskabers hjemsted

Der kan ved en søgning i CVR-registret - www.cvr.dk - findes oplysning om blandt andet et aktie- eller anpartsselskabs adresse i Danmark.
26. august 2021

Ny lov om retsafgifter i civile sager

Per 1. oktober 2021 træder nye regler om retsafgifter i civile sager i kraft. Formålet er overordnet en forenkling af reglerne om retsafgifter.
19. august 2021

Højesteret afgør i ”Grønttorvssagen” spørgsmålet om forsyningspligt ved udstykning af nye boligejendomme fra et tilsluttet erhvervsområde

17. august 2021

Codex Advokater ansætter ny specialist og åbner kontor i København

Codex Advokater vokser igen og har fået endnu en ny kollega med tiltrædelsen af advokat Sarah Jano.