29. september 2022

Lovændring om loft over indeksregulerede huslejestigninger

Den 30. september 2022 træder nye regler om loft over indeksregulerede huslejestigninger i kraft.
15. september 2022

Ny lejekontrakts typeformular A, 10. udgave.

Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 godkendt typeformular A, 10. udgave for udlejning af beboelseslejligheder.
01. september 2022

Ejeraftaler og det selskabsretlige regelhierarki

Hvis der er flere ejere af et selskab, kan det være en god ide at regulere ejernes indbyrdes forhold i en ejeraftale.
18. august 2022

Ny lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

EU vedtog i april 2019 et tilgængelighedsdirektiv. Direktivet har til formål at skabe et mere inklusivt samfund for personer med handicap.
14. juli 2022

Ny vigtig afgørelse vedrørende 120-dages reglen

Østre Landsret har for nylig taget stilling til anvendelse af 120-dages reglen, og har dermed igen præciseret retstillingen vedrørende reglen.
06. juli 2022

Codex bistår jem & fix med køb af Protræ

Vi siger tillykke til jem & fix A/S med købet af deres mangeårige indkøbs- og logistikpartner, Protræ.
30. juni 2022

Hvad er Force Majeure?

Ordene i sig selv stammer fra fransk sprog og betyder ”en større kraft”. Begrebet har været anerkendt og anvendt i dansk ret i mere end et århundrede
16. juni 2022

Nye regler for hjemmearbejde ved skærmarbejde

De nye tilpassede arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde ved skærmarbejde trådte i kraft den 30. april 2022.
07. juni 2022

Codex Advokater fremhævet af Legal500

Vi er stolte over, at Legal500 har opdaget vores dygtige team inden for miljøret og offentlig ret, hvor de har fremhævet os, som en virksomhed man ska
02. juni 2022

Ændring af fristen for indsendelse af årsrapport, revisionspligt og øvrige ændringer i årsregnskabsloven

Lovforslaget om en mulig udskydelse af fristen for indberetningen af årsrapporten for virksomheder er nu vedtaget.