05. august 2021

Fleksboliger

Hvad er en flexbolig, og hvilken betydning har en fleksboligtilladelse for den fremtidige brug af din bolig?
15. juli 2021

Lov om beskyttelse af whistleblowere er vedtaget

Den 24. juni 2021 har Folketinget vedtaget en lov om beskyttelse af whistleblowere.
01. juli 2021

Skriftlighedskravet i lejeloven i relation til opsigelser

Meddelelser angående opsigelse og påkrav om manglende betaling af leje skal sendes med almindelig brevpost.
17. juni 2021

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt både for din egen skyld, men måske mest af alt for dine pårørendes skyld.
03. juni 2021

Medarbejdernes vanvidskørsel i bil stillet til rådighed af arbejdsgiver

Med lovændringen til færdselsloven, der trådte i kraft den 31. marts 2021, skal politiet konfiskere enhver bil, der er anvendt til vanvidskørsel.
20. maj 2021

Registreringer hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk

Det kan være en fordel med et password på virk.dk, da det er op ad bakke at få rettet en fejlregistrering hos Erhvervsstyrelsen.
06. maj 2021

Ny Højesterets kendelse – Hvad er ”særlige omstændigheder” ved overdragelse af fast ejendom foretaget efter 15 %-reglen?

I henhold til værdicirkulæret fra 1982 fra Skatteministeriet er det muligt at overdrage en fast ejendom uden indhentelse af en sagkyndig vurdering.
22. april 2021

Hjemmearbejdspladser

I forbindelse med corona har mange medarbejdere været nødsaget til at arbejde hjemmefra, hvilket har givet anledning til flere spørgsmål.
08. april 2021

Bestyrelsesmedlemmers adgang til at stemme på bestyrelsesmøder

I et selskab, der har en bestyrelse, kan der opstå flere problematikker omkring, hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer stemmer.
18. marts 2021

Brug af dagbod i entrepriseretten

En af de største udfordringer for en bygherre i relation til en entreprise er, hvis entreprisen ikke er færdig til det aftalte tidspunkt.