16. maj 2024

Nyere domme om andelshaveres ansvar for skader: Lejelovens ansvarsbestemmelser kan ikke anvendes analogt for skader i en andelsboligforening

I to domme er det bestemt, at andelshavere ikke er ansvarlige for fejl begået af henholdsvis en håndværker og tidligere ejer med skade til følge.
02. maj 2024

Forsikring af en fast ejendom mod skjulte mangler 

En tilstandsrapport og elinstallationsrapport er lavet på baggrund af en bygningsgennemgang og opremser ejendommens synlige skader mm.
19. april 2024

Ny lov indeholder ændringer vedrørende værdiansættelse af andelsboliger

Den 22. februar 2024 blev der fremsat et lovforslag vedrørende ændring af værdiansættelsesprincipperne for andelsboliger.
04. april 2024

Forventede ændringer af regler om regnskabsklasser og årsrapporter 

I et nyt lovforslag foreslås det at ændre årsregnskabslovens grænseværdier for placering af danske virksomheder i de eksisterende regnskabsklasser.
14. marts 2024

Nye regler for udlejning af ustøttede private ungdomsboliger

Folketinget vedtog i december 2023 ændringer af planloven, der skærper reglerne for udlejning af ustøttede private ungdomsboliger.
29. februar 2024

Nyt lovkrav om tidsregistrering af arbejdstid

I november 2023 blev der fremsat et lovforslag for Folketinget, hvorefter der bl.a. stilles krav om registrering af arbejdstid.
15. februar 2024

Nyt direktiv om løngennemsigtighed vedtaget

Der er i EU blevet vedtaget et nyt direktiv, der skal sikre løngennemsigtighed på det europæiske arbejdsmarked.
01. februar 2024

Ændring af reglerne om konkurskarantæne er på vej

Den 5. juli 2023 offentliggjorde konkursrådet en ny betænkning om reglerne om konkurskarantæne.
25. januar 2024

Codex Advokater kan hjælpe med etablering af en whistleblowerordning

Virksomheder med over 250 ansatte skulle allerede fra den 17. december 2021 have oprettet en whistleblowerordning.
18. januar 2024

Ændring af planloven er trådt i kraft

En ændring af planloven og nogle beslægtede love er trådt i kraft 1. januar 2024.