26. januar 2023

Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger

Der har været skrevet og talt meget om, hvornår de nye offentlige ejendomsvurderinger kommer, da flere boligejere ikke har modtaget de nye vurderinger
12. januar 2023

Vedtagelse af salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser, er et ensidigt sæt aftalevilkår som typisk en sælgervirksomhed anvender i forbindelse med tilbudsgivning.
22. december 2022

Proforma-overdragelse – Ny dom fra Højsteret

Højesteret afviser at tage stilling til ophævelse af en proforma-overdragelse.
08. december 2022

Nye klimakrav i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023

Den 1. januar 2023 træder ændringer til det nugældende bygningsreglement, BR18, i kraft.
08. december 2022

Bliv en del af vores Codex – vi søger to advokatsekretærer

Vi søger to advokatsekretærer. En til vores kontor i Horsens og en til vores kontor i Vejle Horsens.
24. november 2022

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår er sendt i høring og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.
21. november 2022

Flere kommunale opgaver selskabsgøres i de kommende år

En række kommunale opgaver bliver i denne tid flyttet ud i selskaber ejet af kommunen.
18. november 2022

Kursus om ekspropriation med fokus på erstatning

Ekspropriation er retsområde, hvor praksis er i konstant udvikling, og hvor der årligt træffes mange afgørelser, navnlig om erstatningsspørgsmålet.
17. november 2022

Ny afgørelse om erstatningsansvar ved gokartuheld

Retten i Nykøbing Falster har ved en dom afsagt den 3. november 2022, taget stilling til erstatningsansvaret i en sag om et uheld med en gokart.
10. november 2022

Sælgeroplysninger i tilstandsrapporter om dræn

Ved salg af bolig kan sælger opnå ansvarsfrihed ved, at anvende reglerne efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, men...