02. juli 2020

Brænder du for fast ejendom, selskabsret og M&A?

Codex Advokater søger en erhvervsadvokat, der kan hjælpe os med transaktioner – primært inden for fast ejendom.
25. juni 2020

Revideret bekendtgørelse om overtagelsestilbud

En revideret udgave af bekendtgørelsen om overtagelsestilbud skal sikre, at aktionærer har tilstrækkelig tid og oplysninger, når de skal sælge aktier.
18. juni 2020

Advokaten i bestyrelsen

Vi hører nogle gange klienter spørge, om det egentlig ikke er lidt gammeldags at have advokaten siddende i selskabets bestyrelse.
04. juni 2020

Snart træder nye regler om værdiansættelse af fast ejendom i kraft

Skatteministeren har den 5. maj 2020 sendt et udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret i høring.
28. maj 2020

Kommende ændringer af lejelovgivningen medfører skærpede regler for udlejere

Den 22. april fremsatte Regeringen tre lovforslag med forskellige ændringer til lejelovgivningen.
14. maj 2020

Beløbsbegrænset udlæg afbryder ikke forældelsesfrist for det resterende krav

Højesteret har ved to kendelser af 16. april 2020 taget stilling til spørgsmålet om forældelse af dele af kreditorernes krav.
04. maj 2020

Konkurrence og samarbejdsaftaler under COVID-19-krisen

For at afbøde de værste økonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen indgår flere virksomheder nye samarbejdsaftaler.
30. april 2020

Mulige udbudsmæssige konsekvenser af COVID-19

Corona-pandemien har indflydelse på snart sagt alle aspekter af vores hverdag, virksomhed og samfund.
16. april 2020

Mere om afsendelse og modtagelse af breve og dokumenter

I relation til vores tidligere artikel ”Er en afsendt mail også modtaget?” har Højesteret for nyligt truffet afgørelse i to andre sager.
02. april 2020

Er en afsendt mail også modtaget?

Kan man altid stole på, at den mail man har sendt afsted, også er blevet modtaget, og er det nok, at man kan bevise, at en mail er sendt?