06. maj 2021

Ny Højesterets kendelse – Hvad er ”særlige omstændigheder” ved overdragelse af fast ejendom foretaget efter 15 %-reglen?

I henhold til værdicirkulæret fra 1982 fra Skatteministeriet er det muligt at overdrage en fast ejendom uden indhentelse af en sagkyndig vurdering.
22. april 2021

Hjemmearbejdspladser

I forbindelse med corona har mange medarbejdere været nødsaget til at arbejde hjemmefra, hvilket har givet anledning til flere spørgsmål.
08. april 2021

Bestyrelsesmedlemmers adgang til at stemme på bestyrelsesmøder

I et selskab, der har en bestyrelse, kan der opstå flere problematikker omkring, hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer stemmer.
18. marts 2021

Brug af dagbod i entrepriseretten

En af de største udfordringer for en bygherre i relation til en entreprise er, hvis entreprisen ikke er færdig til det aftalte tidspunkt.
04. marts 2021

Afgiftsfrie kontantgaver fra begge forældre – pas på fælden

Det er ud fra boafgiftsloven muligt for forældre at give gaver afgiftsfrit til børn samt disses efterkommere i lige linje (børnebørn og oldebørn).
18. februar 2021

Nye regler om udskiftning og nedlæggelse af gamle brændeovne ved ejerskifte

Folketinget har vedtaget en lovændring til miljøbeskyttelsesloven, hvorefter brændeovne produceret inden 2003 enten skal udskiftes eller nedlægges.
04. februar 2021

Jobklausuler – kan de stadig opretholdes?

Indtil 1. januar 2021 kunne tidligere indgåede jobklausuler stadig opretholdes, hvis de var gyldigt indgået efter de gamle regler om jobklausuler.
21. januar 2021

Nyt om digitale generalforsamlinger og omregistrering af iværksætterselskaber

Folketinget vedtog den 17. december 2020 et lovforslag.
07. januar 2021

Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelser ved handel mellem virksomheder

Der er mange faldgruber i forbindelse med anvendelsen af salgs- og leveringsbetingelserne imellem handel mellem virksomheder.
17. december 2020

Ny lagerbeskatning af ejendomme – hvordan er dit selskab stillet?

Fra 2022 kan borgere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv få ret til at trække sig tidligere tilbage – den såkaldte ”Arne-pension”.