Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Kommuner og den øvrige offentlige sektor

Den offentlige sektor er kendetegnet ved evigt skiftende regulering. Vores specialister har både indsigt i den komplekse jura og forståelse for de offentlige myndigheders formål – ikke mindst i de stadigt flere samarbejder mellem offentlige aktører og private virksomheder.

Vi leverer specialrådgivning i natur-, miljø- og planret til kommuner, regioner, offentlige myndigheder og offentlige virksomheder. Faktisk har vi hovedparten af danske kommuner som kunder på dette område.

Vi bistår blandt andet med rådgivning og udarbejdelse af redegørelser i konkrete sager samt håndtering af opståede tvister ved klagenævn, taksationsmyndigheder og domstole. Vi underviser løbende på en række kurser rettet mod sagsbehandlere ved offentlige myndigheder, herunder blandt andet KL’s miljøjurauddannelse og en række kurser på Ferskvandscentret.