Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
21 april 2022

Brug af medarbejdernes billeder til markedsføring

Datatilsynet har i en nyere afgørelse udtalt alvorlig kritik af en virksomheds brug af billeder af en tidligere medarbejder i en markedsføringsvideo.

Virksomheden havde i den konkrete sag benyttet billeder af en tidligere medarbejder i en markedsføringsvideo på Facebook til rekruttering af nye medarbejdere.

Den tidligere medarbejder klagede, da der ikke var givet samtykke hertil, mens virksomheden i forbindelse med sagens behandling i Datatilsynet fastholdt, at den havde en berettiget legitim interesse til at benytte billederne, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, idet der var tale om situationsbilleder af sociale arrangementer i virksomheden m.v., som alene blev vist i korte sekvenser med en varighed af henholdsvis 2 og 5 sekunder.

Datatilsynet udtalte, at brug af tidligere og nuværende medarbejderes billeder til markedsføringsmæssige formål, som udgangspunkt, kræver samtykke. Da virksomheden ikke havde indhentet et lovligt samtykke, havde virksomheden ikke den fornødne hjemmel til brugen af billederne. Datatilsynet afviste endvidere, at behandling af billederne kunne ske efter afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, litra f, da den tidligere medarbejders interesse i, at billederne ikke anvendes til markedsføring, oversteg virksomhedens interesse i at benytte de pågældende billeder til markedsføring. Virksomheden fik herefter påbud om senest 4 uger efter afgørelsen at slette alle billeder af den tidligere medarbejder i virksomhedens markedsføringsvideo offentliggjort på Facebook.

Som virksomhed er det således vigtigt at indhente et lovligt samtykke til at offentliggøre billeder af tidligere og nuværende medarbejdere på virksomhedens hjemmeside eller i relation med andre markedsføringsmæssige tiltag. Har man ikke dette, eller trækkes samtykket tilbage, kan virksomheden blive pålagt at fjerne alle billeder med den registrerede på internettet samt i online pjecer, offentliggjort som f.eks. pdf-filer. Trykt materiale, som allerede er distribueret, kan som udgangspunkt ikke forlanges tilbagekaldt, men Datatilsynet har endnu ikke forholdt sig til den situation, hvor trykt materiale endnu ikke er distribueret. Her vil det bero på de konkrete omstændigheder, om materialet kan kræves destrueret.