Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

03 november 2020

Codex Advokater bakker op om FN’s Verdensmål og Global Compacts 10 principper

Vi er stolte af, at vi er blevet en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark, der er et af verdens største netværk for ansvarlige virksomheder.

Det er et krav, for at komme med i Global Compacts netværk, at medlemmerne arbejder ambitiøst med bæredygtighed. Medlemmerne skal bidrage til netværkets arbejde, og samtidig er man med til at forbedre niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i det danske erhvervsliv.

Det er verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder, og medlemsvirksomhederne er med til at tage samfundsansvar, når man indgår i netværket.

Der er medlemmer fra 160 forskellige lande, som alle har det til fælles, at de arbejder med Global Compacts 10 principper og opnåelsen af de 17 verdensmål.

Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af virksomheder for at skabe en bedre verden. Der er formuleret 10 principper, som alle medlemsvirksomheder er forpligtede til at efterleve.

Global Compacts 10 principper er inddelt i fire kategorier; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. De 10 principper er følgende:

Menneskerettigheder:

1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde og

2: sikre at virksomhederne ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder:

3: Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde;

5: støtte afskaffelse af børnearbejde og

6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø:

7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og

9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption:

10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Samtidig har vi som mål at være med til at opnå FN’s 17 verdensmål: