Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

20 december 2018

Codex Advokater bekæmper hvidvask – er din virksomhed også forpligtet til det?

Hvidvasklovens regler har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Hvis man som virksomhed er omfattet af hvidvaskloven, er man blandt andet forpligtet til lave kundekendskabsprocedurer, hvor man indhenter oplysninger om sine kunders navn, adresse og cpr.nr. og kontrollerer oplysningerne ved at få kopi af fx pas, kørekort og sundhedskort.

Når man, som Codex Advokater, er omfattet af hvidvaskloven, er man forpligtet til at lave risikovurderinger af risikoen for, at man kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Man har også en pligt til at underrette myndighederne, hvis man får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Når vi beder vores kunder om oplysninger om kopi af pas, kørekort og sundhedskort, eller vi beder virksomheder redegøre for deres ejerforhold og reelle ejere, er det altså noget vi er forpligtet til at gøre efter hvidvaskloven, og vi gør det for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Er din virksomhed omfattet af hvidvaskloven?

Man har, som virksomhed, selv ansvaret for at undersøge, om man er omfattet af hvidvaskloven. En virksomhed kan blive pålagt store bøder, hvis den er omfattet af hvidvaskloven, men ikke opfylder reglerne.

Om din virksomhed er omfattet af hvidvaskloven, og derfor skal opfylde den lange række af forpligtelser, der er heri, afhænger af, hvad din virksomhed beskæftiger sig med. Hvis din virksomhed er omfattet af hvidvaskloven, kan der også være pligt til at registrere sig i et særligt register hos Erhvervsstyrelsen.

En lang række brancher er omfattet af hvidvaskloven, herunder finansielle virksomheder, ejendomsmæglere, spillevirksomheder, revisorer og advokater – og virksomheder der leverer tilsvarende ydelser, som fx ejendomsadministratorer, der udfører bogføring.

Man er også omfattet af hvidvaskloven, hvis man erhvervsmæssigt udbyder tjenesteydelser til virksomheder. Det kan fx være, at man stiller en hjemstedsadresse eller reception til rådighed for andre virksomheder.

Hvis du eller din virksomhed er omfattet af hvidvaskloven eller, hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Codex Advokater. Vi kan hjælpe dig med at afgøre, om du er omfatte af hvidvaskloven, og hvad du i praksis skal gøre for at overholde reglerne.