Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
23 marts 2020

COVID-19 – Økonomiske udfordringer

Følgevirkningerne af COVID-19 begynder nu at brede sig som ringe i vandet i det danske samfund. Dette giver store udfordringer for både den lille selvstændige og de større danske virksomheder.

Vi vil i dette indlæg sætte fokus på de udfordringer, erhvervslivet står overfor, og hvorledes disse kan minimeres bedst muligt både på kort og lang sigt.

Hjælpepakker

Regeringen har fremlagt flere forskellige hjælpepakker, der skal understøtte de danske virksomheder i den kommende tid. Disse understøtter virksomhedernes mulighed for at sende medarbejdere hjem, uden at skulle afskedige dem, ligesom de også sikrer økonomisk bistand til den enkelte selvstændige erhvervsdrivende.

Ordinær generalforsamling og aflæggelse af regnskab

Virksomheder kan på baggrund af COVID-19 få forlænget fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport. Opfylder virksomheden de fastsatte krav, så vil årsrapporten være indsendt rettidigt, hvis det sker senest otte uger efter, det igen er muligt at afholde større arrangementer. Den ordinære generalforsamling kan ligeledes afholdes rettidigt i en otte ugers periode efter forbuddet er ophørt.

Betingelserne for at opnå ret til denne udsættelse er:

  • Ejerkredsen er på mere end 10 ejere
  • Der endnu ikke er afholdt generalforsamling
  • Vedtægterne ikke indeholder en mulighed for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger

Se nærmere information herom på vores blog på www.codexlaw.dk

Lønkompensation

Regeringen har sammen med arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne i weekenden den 15.-16. marts 2020 opnået enighed om en aftale, hvor der i en periode fra 9. marts til 9. juni 2020 gives private virksomheder mulighed for at søge om lønkompensation, hvis virksomhederne som følge af arbejdsmangel sender en del af de ansatte hjem med fuld løn.

Formålet med aftalen er at sikre, at så mange medarbejdere som muligt kan fastholde deres arbejde, også i en tid, hvor mange virksomheder oplever arbejdsmangel på grund af restriktionerne som følge af COVID-19, og hvor alternativet derfor kan være at opsige medarbejderne.

Se nærmere information herom på vores blog på www.codexlaw.dk

Hvordan løser en virksomhed afbestillinger og ombookinger nu, og når samfundet starter op igen?

Mange danske virksomheder oplever afbestillinger både på den korte og på den lange bane, men hvordan skal disse håndteres?

Det er nu vigtigt at kigge nærmere på sine egne salgs- og leveringsbetingelser, og hvorledes kunderne er stillet i forhold til eventuelle afbestillinger. Er kunderne berettiget til frit at fortage afbestillinger?

Modsat er det også vigtigt at kigge nærmere på de bookinger og aftaler, virksomheden allerede har indgået på den korte og lange bane. Det er her tillige vigtigt at undersøge, på hvilke betingelser sådanne aftaler er indgået, og om der ligger nogle standardvilkår, som kan anses for accepteret.

Vores forslag til en løsning af disse forhold er, at man finder en løsning, hvor man tilgodeser begge parter i videst muligt omfang. Udfordringen fremkommer jo alene ved, at begge virksomheder er udfordret af COVID-19, hvorfor ingen af parterne har et ønske om at pådrage modparten økonomiske udfordringer.

Vi anbefaler, at man udarbejder en tillægsaftale, hvor kunden får ret til at udsætte/ombooke aftalen inden for en nærmere defineret periode, fremfor at acceptere en aflysning.

Dette sikrer, at leverandøren opretholder aftalen i ordrebogen og indtægten, mens kunden sikrer sig imod en eventuel tvist om betaling, uanset ydelsen ikke er modtaget. Dette skaber endvidere en god dialog og en fremadrettet fortsat god samhandel, og forebygger en tvist om manglende betaling eller retten til aflysning.

En win-win for begge parter.

Vi bistår gerne med rådgivning og udarbejdelse af sådanne aftaler, således der kan etableres en afbalanceret aftale, der tilgodeser samhandelsforholdet på lang sigt.

Økonomiske udfordringer oven på krisen

Når samfundet begynder at komme i gang, så vil de danske virksomheder være presset på økonomien og kassekreditten. Der vil ikke være likviditet til at betale alle regningerne, efterhånden som de forfalder.

Der skal arbejdes for en løsning, der tilgodeser virksomhedens overlevelsesmuligheder.

Det er endvidere vigtigt, at virksomhedens ledelse agerer økonomisk forsvarligt og korrekt, og derved beskytter sig selv mod et eventuelt erstatningsansvar, hvis virksomheden mod forventning ikke kan overleve.

Det kan samtidig anbefales, at virksomheder følger op på deres forsikringsdækninger og betingelserne herfor. Dette både i forhold til driftstabsforsikringer grundet den forventede omsætningsnedgang og ansvarsforsikringer, såfremt man måtte blive mødt med erstatningskrav. Der vil ofte være forbehold for force majeure eller epidemier og lignende i sådanne standardbetingelser, hvorfor det er vigtigt at få gennemgået sine forsikringsforhold.

Det er vigtigt at agere hurtigt, når samfundet kommer i gang igen, og at få indgået de rigtige aftaler, sikret likviditeten og lavet de rigtige løsninger, hvis din virksomhed skal komme uskadt ud af krisen.

En løbende dialog med virksomhedens bankforbindelse er også essentiel. En tæt dialog og sparring i forbindelse med likviditetsmæssige udfordringer kan give bedre muligheder for likviditetsmæssig støtte fra bankforbindelsen.

Vores specialister inden for erhvervsret og håndtering af nødlidende virksomheder står klar til at rådgive dig om, hvilke tiltag og muligheder den enkelte virksomhed har for at komme bedst muligt igennem krisen.

Se nærmere om vores specialister på www.codexlaw.dk