Krav om registrering af reelle ejere trådte i kraft den 23. maj 2017


 

Lov nr. 262 af 16. marts 2016, som vi har beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, som kan findes her, er nu trådt i kraft.

 

Ikrafttrædelse af loven medfører en betydelig skærpelse til kravene omkring offentlighed af selskabers ejerforhold. Skærpelsen sker bl.a. med henblik på at øge gennemsigtigheden i ejerstrukturen hos danske virksomheder samt bidrage til bekæmpelse af hvidvask m.v.

 

Det betyder, at en lang række af kapitalselskaber, herunder IVS, ApS og A/S, skal identificere og registrere de reelle ejere, hvilket vil sige de fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer kapitalselskabet.

 

Herudover omfatter kravet om identificering og registrering af reelle ejere ligeledes P/S, K/S, I/S og fonde m.v., men ikke børsnoterede virksomheder eller enkeltmandsvirksomheder.

 

Kravet om registrering af personer eller selskaber, der råder over mere end 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, gælder uændret efter de nugældende regler.

 

Hvem skal foretage registreringen?

Det er kapitalselskabet, som skal indhente oplysningerne og foretage registreringen af de reelle ejere. Registrering skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvori det reelle ejerskab består, f.eks. ejerskab af kapitalandele, kontrol ved hjælpe af andre midler, herunder stemmerettigheder m.v.


Registreringen skal ske ved stiftelsen af selskabet, og herefter hurtigst muligt efter selskabet er blevet opmærksom på, at en person er blevet reel ejer/ved ændringer i de allerede registrerede oplysninger.


Hvornår skal registrering være foretaget for eksisterende selskaber?
Loven trådte i kraft den 23. maj 2017, og medfører, at den første registrering af reelle ejere for eksisterende selskaber skal være foretaget senest den 1. december 2017.

 

Hvor bliver oplysningerne registreret?
For så vidt angår kapitalselskaber, medfører loven, at reelle fysiske ejere af et kapitalselskab skal indberettes via virk.dk, hvorefter oplysningerne vil blive registreret og offentlige tilgængelige på www.cvr.dk.


Opbevaringspligt
Selskabet skal opbevare oplysningerne om dets reelle ejere i 5 år efter ejerskabets ophør. Som virksomhed skal man både ved indhentelsen og opbevaringen af personoplysningerne være opmærksom på overholdelse af persondatalovgivningen, da dette typisk vil ske elektronisk.


Har du brug for hjælp med registrering eller spørgsmål til ovenstående, står Codex Advokater klar til at hjælpe dig.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Vi søger en studentermedhjælper med flai…

STUDENTERMEDHJÆLPER MED FLAIR FOR MARKETING OG KOMMUNIKATION   Codex A...

Læs nyheden

Ny ferielov

Ny ferielov   Folketinget har i januar 2018 vedtaget to nye love vedr&osla...

Læs nyheden

Niels Johansen vinder omtalt sag om pati…

Niels Johansen vinder omtalt sag om patienterstatning i Højesteret I en dom...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.