Generationsskifte

 

Codex Advokater har omfattende erfaring med rådgivning af såvel små som mellemstore og store virksomheder om alle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af et generationsskifte. Vores målsætning er at yde en helhedsorienteret rådgivning omkring den samlede proces, der omfatter både planlægning og tilrettelæggelse samt den praktiske gennemførelse af generationsskiftet.    

Processen strækker sig ofte over en længere periode, og det er vores erfaring, at et velgennemført generationsskifte indebærer, at der arbejdes med både familie-, forretnings- og skattemæssige hensyn. Det rigtige tidspunkt for et generationsskifte kan ikke udpeges på forhånd, da det er resultatet af den rigtige kombination af en lang række forudsætninger. Både den ældre og den yngre generation skal således være klar til generationsskiftet.

Et generationsskifte er en proces, som juridisk set involverer mange specialeområder fra selskabsret over familie- arveret til skatteret m.v. Hos Codex Advokater arbejder vi som et team for at sikre, at opgaverne bliver løst af medarbejdere med de rette kompetencer. Vi har herudover et tæt samarbejde med en lang række revisorer, banker, kreditforeninger og andre rådgivere, hvor det er nødvendigt og til gavn for den planlagte proces.

Planlægning af et generationsskifte vil ofte indebære, at der indføres en professionel bestyrelse, som kan være med til at sikre, at virksomheden kan løsrives fra den eller de stiftere og ildsjæle, som har været de bærende kræfter i selskabet. Codex Advokater har et bredt netværk, og vi hjælper gerne med at finde den rigtige bemanding til virksomhedens bestyrelse.

Hvis planlægningen af et forestående generationsskifte gennemføres i rette tid, kan en god plan sikre, at de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af generationsskiftet udskydes eller reduceres. Særligt hvis generationsskiftet skal gennemføres indenfor familien, er der risiko for, at der vil blive udløst krav om betaling af betydelige beløb i skatter of afgifter, som i værste fald kan true virksomhedens eksistens.

Codex Advokater har desuden stor erfaring med at rådgive i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvis generationsskiftet indebærer, at der skal ske salg til en ekstern køber. Vi har erfaring med rådgivning af såvel sælgere som købere, og er dermed godt rustet til at sikre, at overdragelsen forløber bedst muligt.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Vi søger en jurastuderende

CODEX ADVOKATER SØGER JURASTUDERENDE   Vi søger en stud.jur., ...

Læs nyheden

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkå…

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet Den 21. juni 2...

Læs nyheden

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

  Ændring af selskabsloven 1.7.2018   I maj 2018 blev der vedtag...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.