Selskabsret

 

Codex Advokater er erhvervslivets advokater, og har siden starten i 1992 oparbejdet en stor erfaring med håndtering af de problemstillinger, der møder det moderne erhvervsliv. Vi rådgiver løbende både små, mellemstore og store virksomheder omkring de muligheder og forpligtelser, som følger af selskabslovgivningen.

Vi står klar med rådgivning om alle selskabsretlige problemstillinger fra valg af selskabsform og stiftelse til overvejelser omkring et eventuelt salg af selskabet eller lukning gennem likvidation. Selskabsregistreringen kan gennemføres on-line, så du med det samme modtager CVR nr. og kan påbegynde driften i selskabet.

Hvis skal selskabet ejes og drives af et begrænset antal kapitalejere (aktionærer og anpartshavere), vælger mange kapitalejere at indgå en ejeraftale (aktionær-/anpartshaveroverenskomst) som supplement til selskabets vedtægter. Codex Advokater har stor praktisk erfaring med rådgivning omkring ejeraftaler, herunder blandt andet de problemstillinger, der er en følge af § 82 i Selskabsloven.  

Vores selskabsretlige team er desuden klar til at yde rådgivning omkring alle de beslutninger, der løbende skal tages og gennemføres i selskabet, hvad enten det er på generalforsamlings-, bestyrelses- eller direktionsniveau. Herunder f.eks. revurdering af selskabets kapitalberedskab, udlodning af ekstraordinært udbytte eller beslutning om at gennemføre en fusion eller en spaltning.

Vi kan også tilbyde hjælp og rådgivning i forbindelse med afvikling af selskabets generalforsamlinger f.eks. ved at deltage som dirigent, og vi sørger gerne for at gennemføre de nødvendige anmeldelser til Erhvervsstyrelsen.

Foruden aktie- og anpartsselskaber, som er de mest benyttede selskabstyper, kan vi rådgive vedrørende interessentskaber (I/S), kommanditselskaber (K/S), partnerselskaber (P/S), andelsselskaber og øvrige selskabskonstruktioner.

Codex Advokater samarbejder med en lang række revisorer, banker, kreditforeninger og andre rådgivere, hvor det er nødvendigt og til gavn for selskabet. 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Vi søger en jurastuderende

CODEX ADVOKATER SØGER JURASTUDERENDE   Vi søger en stud.jur., ...

Læs nyheden

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkå…

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet Den 21. juni 2...

Læs nyheden

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

  Ændring af selskabsloven 1.7.2018   I maj 2018 blev der vedtag...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.