Nyheder

Vi søger en jurastuderende

CODEX ADVOKATER SØGER JURASTUDERENDE   Vi søger en stud.jur., der ønsker at udvikle sine faglige kompetencer og få et indblik i juraens praktiske verden. Vi søger en jurastuderende, som skal arbejde på vores...

Læs nyheden

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkå…

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet Den 21. juni 2018 bliver det nye AB-system offentliggjort. Der kommer således til at foreligge helt nye versioner af de kendte...

Læs nyheden

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

  Ændring af selskabsloven 1.7.2018   I maj 2018 blev der vedtaget en lovændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. Ændringerne træder i kraft den 1. juli...

Læs nyheden

Fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danm…

Fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark og danske domme i udlandet   Når et fremmed lands domstole afsiger dom i en sag, som har betydning for selskaber eller personer i Danmark, opstår...

Læs nyheden

Flyttesyn - husk kopi af rapporten

Flyttesyn - husk kopi af rapporten   Som udlejer er man underlagt strenge krav i forbindelse med lejers fraflytning. Modtager lejer ikke en kopi af flyttesynsrapporten, har udlejer tabt sit krav på...

Læs nyheden

Deltidsansatte med handicap

Deltidsansatte med handicap Forskelsbehandlingsloven blev vedtaget i 1996 for at implementere EU-regler. Lovens formål er at hindre forskelsbehandling på baggrund af blandt andet handicap, religion, seksuel orientering og alder. Loven indeholder en...

Læs nyheden

Ny ferielov

Ny ferielov   Folketinget har i januar 2018 vedtaget to nye love vedrørende ferie.   Den ene lov, ferieloven, regulerer lønmodtageres rettigheder, herunder optjening og afholdelse mv., mens den anden lov vedrører oprettelse og...

Læs nyheden

Niels Johansen vinder omtalt sag om pati…

Niels Johansen vinder omtalt sag om patienterstatning i Højesteret I en dom fra den 7. december 2017 har Højesteret taget stilling til et spørgsmål om tilbagebetaling af erstatning, som en patient...

Læs nyheden

Digital kommunikation i boliglejeforhold

Digital kommunikation i boliglejeforhold   Den 1. januar 2018 trådte ændringer i lejeloven og almenlejeloven i kraft. De nye regler vedrører brug af digital kommunikation i lejeforhold.   Tidligere har det været et krav...

Læs nyheden

Moderselskab kom til at hæfte for datter…

Moderselskab kom til at hæfte for datterselskabs sagsomkostninger Ny dom fra Højesteret om muligt hæftelsesgennembrud understreger ledelsens ansvar.   DommenHøjesteret har i en dom afsagt i januar 2018 slået fast, at et moderselskab...

Læs nyheden

Forslag til lov om forretningshemmelighe…

Forslag til lov om forretningshemmeligheder     Der er fremsat et forslag til Lov om forretningshemmeligheder. Lovforslaget kommer på baggrund af et EU-direktiv til harmonisering af medlemslandenes regler for beskyttelse og håndhævelse af...

Læs nyheden

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold   Den 1. januar 2018 træder en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Loven regulerer primært de økonomiske retsvirkninger i forbindelse med ægteskab og afløser...

Læs nyheden

Den såkaldte ”konefinte” bliver afskaffe…

Den såkaldte ”konefinte” bliver afskaffet pr. 1. januar 2018   Man bruger i daglig tale udtrykket ”konefinten” om den situation, hvor en (forventelig) insolvent skyldner har overført sine ejendele til ægtefællen, og...

Læs nyheden

Status på databeskyttelsesforordningen?

Status på databeskyttelsesforordningen?     Selv om databeskyttelsesforordningen først træder i kraft den 25.maj 2018, arbejder myndighederne på højtryk for at afklare og fastlægge den nationale regulering, som databeskyttelsesforordningen åbner op for. Foreløbigt er...

Læs nyheden

Den digitale sagsportal - hvem må se dok…

Hvem af dine ansatte må se dokumenter i retssager, som din virksomhed er part i?   Danmarks Domstole har nu åbnet sagsportalen minretssag.dk, hvor alle civile retssager fremover behandles digitalt. På www.minretssag.dk skal...

Læs nyheden

Planloven er blevet ”moderniseret”

Planloven er blevet ”moderniseret”   Med virkning fra 15. juni 2017 er der gennemført en række ændringer i planloven. Det overordnede formål er at give kommuner, virksomheder og borgere bedre rammer for...

Læs nyheden

Registrering af reelle ejere

Krav om registrering af reelle ejere trådte i kraft den 23. maj 2017   Lov nr. 262 af 16. marts 2016, som vi har beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, som kan findes...

Læs nyheden

Boafgiftsloven

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og  forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder)    Der er muligvis lempelser på vej vedr. bo- og gaveafgifter. Et...

Læs nyheden

World Leading Legal Network

Press Release: Mackrell International in Chambers Guide as Leading Global Network for fifth year running Mackrell International (MI) has secured its third consecutive ranking in the Chambers Directory as a world-leading...

Læs nyheden

Janus Holst Topp har vundet en retssag o…

Fik bødeforlæg på 610.000 kr. - slap med 8.000 kr.  Advokat Janus Holst Topp har vundet en retssag om bødeforlæg. Læs her, hvordan Janus hjalp mælkeproducent Jan Mortensen.  

Læs nyheden

Codex Advokater støtter regionalt initia…

Invester i Trekantsområdet Codex Advokater støtter et regionalt initiativ, så virksomheder og investorer kan finde hinanden – Invester i Trekantområdet. Læs mere her

Læs nyheden

Velkommen til partner Jens Flensborg og …

Markant udvidelse af kompetencerne     Codex Advokater byder med stor glæde velkommen til advokat Jens Flensborg og advokat Kristoffer Juul Bertelsen, der begge starter pr. 1. januar 2017.   Jens Flensborg har gennem en...

Læs nyheden

Ændringer i Selskabsloven og Årsregnskab…

Ændringer i Selskabsloven og Årsregnskabsloven Erhvervs- og Vækstministeriet har fremsat lovforslag om kapitalselskabers mulighed for at yde lån til deres kapitalejere m.v., som blev endeligt vedtaget den 1. december 2016. Lovforslaget...

Læs nyheden

Sådan sikrer du din digitale arv

Sådan sikrer du din digitale arv   Der har i den seneste tid været en del fokus på digital arv. Der er tale om et relativt nyt begreb, der dækker over den...

Læs nyheden

Ny markedsføringslov

Ny markedsføringslov   Erhvervs- og Vækstministeriet har fremsat lovforslag om en ny markedsføringslov, der skal træde i kraft i juli 2017. Den nye lov ændrer og opdaterer den gældende lov, som overordnet...

Læs nyheden

Kent Kragh vinder sag om fraflytningsrap…

Lejers krav på udlevering af fraflytningsrapporter   Der er alvor bag ordene, når det i Lejelovens § 98 slås fast, at ”Fraflytningsrapporter skal udleveres til lejeren ved synet..”. Denne regel blev indført...

Læs nyheden

Finn Dyhre Hansen vinder forbudssag for …

Finn Dyhre Hansen vinder forbudssag for Quickfire ApS i Sø- og Handelsretten   Sagen handlede om en midlertidig afgørelse om forbud og påbud og drejede sig om, hvorvidt Quickfire ApS, ved at...

Læs nyheden

Velkommen til advokat Lene Haustrup Mort…

Velkommen til advokat Lene Haustrup Mortensen   Vi har travlt, og derfor sikrer vi firmaet yderligere stærke kompetencer ved at ansætte advokat Lene Haustrup Mortensen.   Lene bor i Horsens og har solid erfaring...

Læs nyheden

Uddannelsesklausuler

Uddannelsesklausuler i forbindelse med medarbejdernes efteruddannelse   Mange arbejdsgivere har et ønske om løbende at efteruddanne deres medarbejdere for at fastholde et højt fagligt niveau i virksomheden. Efteruddannelse af medarbejderne kan være...

Læs nyheden

Nye krav til arbejdsgivere vedr. brug af…

Nye krav til arbejdsgivere vedrørende brug af e-cigaretter   Den 7. juni 2016 trådte ny lov om elektroniske cigaretter i kraft. Loven er aktuel for alle arbejdsgivere, da den indeholder krav om...

Læs nyheden

A-brevet er afskaffet - hvad gør man så?

A-brevet er afskaffet – hvad gør man så?   Benytter du A-breve til opsigelser, ophævelser, varslinger, reklamationer, advarsler osv., så skal du allerede nu omstille dine postrutiner. A-brevet er faktisk blevet afskaffet...

Læs nyheden

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Ny lov om fremtidsfuldmagter   Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget lov om fremtidsfuldmagter. Med loven indføres helt nye regler om oprettelse og registrering af fuldmagter. Det er dog endnu ikke bestemt...

Læs nyheden

World leading legal network

Codex Advokater in World Leading Legal Network   Codex Advokater is part of one of the world’s leading global networks according to the latest edition of Chambers & Partners Global Guide...

Læs nyheden

De nye regler om registrering af ultimat…

Ændring i Selskabsloven om registrering af ultimative ejere er nu vedtaget    Lov om ændring i bl.a. selskabsloven, der pålægger selskaber en pligt til registrering af selskabets reelle ejere, er nu vedtaget...

Læs nyheden

15 % reglen - principiel kendelse fra Hø…

15 % reglen - principiel kendelse fra Højesteret    Højesteret har afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom ved udlodning fra et dødsbo til en arving. Kendelsen drejer sig om...

Læs nyheden

EU-varemærkereform

En EU-varemærkereform – udvidelser og indskrænkninger i varemærkebeskyttelsen   EU vedtog i slutningen af 2015 en reform om EU-varemærker. Reformen trådte i kraft den 23. marts 2016. Den nye varemærkereform indfører ændringer i...

Læs nyheden

Nyt lovforslag om gunstigere skattevilkå…

Nyt lovforslag om gunstigere skattevilkår for medarbejderaktier   Regeringen har sendt et lovforslag om gunstigere skattevilkår for medarbejderaktier i høring. Der er i vidt omfang tale om genindførelse af de gamle regler...

Læs nyheden

Persondataforordningen

Persondataforordning endeligt vedtaget i EU     EU har siden 2012 arbejdet med at styrke borgernes beskyttelse af persondata for at imødekomme udviklingen siden persondatadirektivet fra 1995. Den 14. april 2016 blev databeskyttelsesforordningen...

Læs nyheden

Fortsat fastfrysning af ejendomsvurderin…

Fortsat fastfrysning af ejendomsvurderingerne - og konsekvenser for tinglysningsafgiften   I forbindelse med tinglysning af en overdragelse skal der betales en fast afgift på kr. 1.660,00 med tillæg af en variabel tinglysningsafgift...

Læs nyheden

Betingelser for varemærkeregistrering sk…

Betingelser for varemærkeregistrering skærpes   Patent- og Varemærkestyrelsen har med virkning fra 1. januar 2016 ændret praksis for vurderingen af varemærkers mulighed for at opnå registrering.   Praksisændringen angår de varemærker, der indeholder beskrivende...

Læs nyheden

Registrering af ultimative fysiske ejere

Nyt lovforslag, der pålægger selskaber at registrere deres reelle ultimative fysiske ejere   Siden december 2014 har alle danske selskaber haft pligt til at registrere deres ejerforhold i det offentlige ejer register...

Læs nyheden

Afskaffelse af 70-års-reglen - direktøre…

Afskaffelse af 70-års-reglen med henblik på direktører og bestyrelsesmedlemmer Folketinget vedtog den 18. december 2014 en ændring af forskelsbehandlingsloven, der medfører, at 70 års-reglen ophæves pr. 1. januar 2016. Fra den 1...

Læs nyheden

PrivacyKompasset – få hjælp til personda…

PrivacyKompasset – få hjælp til persondata   Behandler du persondata på dit website?   Det tror du måske ikke, men det gør mange virksomheder i dag – enten bevidst eller ubevidst. Eksempelvis bliver besøg...

Læs nyheden

Velkommen til advokat Janus Holst Topp o…

Velkommen til advokat Janus Holst Topp og advokatfuldmægtig Malene Lund Den 1. februar har vi budt velkommen til forstærkning til vores kontorer i både Vejle og Horsens i form af to...

Læs nyheden

Sats for påkravsgebyr i 2017

Sats for påkravsgebyr i 2017   Fra den 1. januar 2017 må udlejer kræve et påkravsgebyr på kr. 279 i boliglejemål og på kr. 152 i erhvervslejemål ved fremsendelse af påkrav til...

Læs nyheden

Codex Virksomhedstjek – Et godt redskab …

Codex Virksomhedstjek - Et godt redskab til virksomheder   I Danmark har vi et stort antal små og mellemstore virksomheder, som danner rygraden i det danske erhvervsliv. En stor del af disse...

Læs nyheden

Ny valideringsprocedure hos DK-Hostmaste…

Ny valideringsprocedure hos DK-Hostmaster   Alle danske .dk-domæner tilhører den danske stat og administreres af DK-Hostmaster. Da DK-Hostmaster startede i 1999, administrerede man ca. 100.000 domæner. I dag administrerer man tæt på...

Læs nyheden

Ny typeformular til lejekontrakter

Ny typeformular til lejekontrakter   Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. Dette har medført en række ændringer, som har konsekvenser for både lejer og udlejer. En af de...

Læs nyheden

Pas på du ikke aldersdiskriminerer

Pas på du ikke aldersdiskriminerer   Der er igennem de seneste år kommet mere og mere fokus på sager om virksomheder, som med baggrund i alder har diskrimineret medarbejdere eller ansøgere til...

Læs nyheden

Lovforslaget om ansættelsesklausuler fre…

Lovforslaget om ansættelsesklausuler fremsættes igen   I marts 2015 fremsatte den daværende beskæftigelsesminister et lovforslag om ansættelsesklausuler. Dette lovforslag bortfaldt dog efterfølgende som følge af den daværende statsministers udskrivelse af folketingsvalg tilbage...

Læs nyheden
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Vi søger en jurastuderende

CODEX ADVOKATER SØGER JURASTUDERENDE   Vi søger en stud.jur., ...

Læs nyheden

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkå…

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet Den 21. juni 2...

Læs nyheden

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

  Ændring af selskabsloven 1.7.2018   I maj 2018 blev der vedtag...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.