Nordiske leveringsbetingelser – NL OG NLM

NL-betingelserne, almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Norge og Sverige samt indenfor disse lande, er et sæt standardvilkår, der er udarbejdet af Brancheorganisationerne indenfor jern- og metalindustrien.

NLM-betingelserne er ligeledes udarbejdet af Brancheorganisationerne indenfor jern- og metalindustrien, og er beregnet for levering og montering af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Norge og Sverige samt indenfor disse lande.

Både NL- og NLM-betingelserne anvendes tillige ved leverancer udenfor de nordiske lande.

NL- og NLM-betingelserne er løbende blevet revideret, men der er ikke pligt til at anvende den seneste udgave. I Danmark er NL 92 og NLM 94 med god grund de mest benyttede udgaver, men efterfølgende er der udarbejdet NL 01 og NLM 02 samt NL 09 og NLM 10. Af de seneste udgaver er alene NL 01 udarbejdet på dansk.

Forskel mellem NL 92/NLM 94 og NL 01/NLM 02

Størstedelen af ændringerne i de nye betingelser er af ren sproglig karakter, eller er en konsekvens af den informationsteknologiske udvikling, og har dermed ikke medført en realitetsændring af indholdet.

Af stor betydning er derimod ændringen af reglerne om sælgers erstatningsansvar for tingsskader forvoldt af det leverede materiel (produktansvaret).

Ved brug af NL 01 eller NLM 02, er sælger fortsat ikke erstatningsansvarlig for skader, som det leverede materiel forvolder på produkter fremstillet af køberen eller produkter, hvori disse produkter indgår. Derimod vil sælgeren efter NL 02 og NLM 02 være ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som forårsages af køberens produkt, men hvor årsagen til skaden skyldes det materiel, der er leveret af sælger. Dette er sælger ikke erstatningsansvarlig for i henhold til NL 92 og NLM 94.

Desuden er sælger efter NL 02 og NLM 02 ansvarlig for indirekte tab, f.eks. driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Ved brug af NL 92 eller NLM 94 er sælger i intet tilfælde ansvarlig for sådanne tab.

Bestemmelserne regulerer alene fordelingen af produktansvaret mellem køberen og sælgeren og kan derfor ikke gøres gældende overfor tredjemand.

Ændringerne indebærer, at en sælger, som anvender NL 01 eller NLM 02 i stedet for NL 92 eller NLM 94, kan blive erstatningsansvarlig for skader, som forårsages af køberens produkt på tredjemands ejendom, hvis det materiel, der er leveret af sælgeren, indgår i køberens produkt, og materiellet er årsag til skaden. Sælgeren skal som udgangspunkt også erstatte tredjemand det økonomiske tab, som tredjemand på grund af skaden lider ved at lukke ned for driften og sende medarbejderne hjem.

NL 01 og NLM 02 indeholder ikke et økonomisk loft for sælgers erstatningsansvar. Ændringen vil derfor kunne få store økonomiske konsekvenser for sælger.

Risiko for manglende forsikringsdækning ved brug af NL 01 og NLM 02

De danske forsikringsselskaber har godkendt indholdet af NL 92 og NLM 94. Det indebærer, at forsikringsselskabernes standardpolicer dækker det ansvar, sælgeren kan ifalde i henhold til NL 92 og NLM 94.

De danske forsikringsselskaber har derimod ikke villet acceptere de nye leveringsbetingelser i NL 01 og NLM 02, hvor sælger blandt andet påtager sig et ubegrænset ansvar for indirekte tab hos tredjemand.

Hvis en sælger vil anvende NL 01 og NLM 02, anbefales det derfor, at sælgeren indhenter en konkret accept heraf hos sit forsikringsselskab. Det må forventes, at forsikringsselskabet ikke vil acceptere at dække risikoen for et ubegrænset ansvar, men at der kan tegnes en tillægspolice med en fastsat maksimumsgrænse.

Hvis sælger benytter NL 01 og NLM 02, uden at indhente en forhåndsaccept fra forsikringsselskabet, vil sælgeren i visse tilfælde ikke være dækket af forsikringen. Det vil i givet fald være sælger selv, der skal bære det økonomiske tab.

Opbygningen af de danske forsikringspolicer forudsætter som udgangspunkt, at forsikringstager i første omgang har fraskrevet sig ansvaret for indirekte tab, hvilket er tilfældet i NL 92 og NLM 94 men ikke i NL 01 og NLM 02.

Konklusion

Til trods for, at der er udarbejdet nye versioner af NL- og NLM-betingelserne, er det som sælger fortsat muligt at anvende NL 92 eller NLM 94. På grund af de forsikringsmæssige problemstillinger i NL 01 og NLM 02, bør sælger nøje overveje, om det er hensigtsmæssigt at anvende NL 01 eller NLM 02 frem for NL 92 eller NLM 94. Hvis det er nødvendigt at anvende NL 01 eller NLM 02, skal man altid indhente sit forsikringsselskabs forudgående accept hertil og om nødvendigt tilkøbe en tillægsforsikring.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold   Den 1. januar ...

Læs nyheden

Den såkaldte ”konefinte” bliver afskaffe…

Den såkaldte ”konefinte” bliver afskaffet pr. 1. januar 2018 &nb...

Læs nyheden

Status på databeskyttelsesforordningen?

Status på databeskyttelsesforordningen?     Selv om databeskytte...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.