Sådan arbejder vi

 

Teamwork

Vi arbejder som regel i teams på 2 jurister. På større sager kan der blive tilknyttet flere jurister. Ved at samarbejde i teams optimeres sagsbehandlingen, da flere jurister på sagen medfører bedre mulighed for at supplere hinanden, og vores klienter opnår den yderligere fordel, at der er flere jurister på kontoret, der kan kontaktes i akutte situationer og bistå med sagen.

 

Opgaven

Ved modtagelsen af en sag søger vi sammen med klienten at fastlægge rammerne for den pågældende sags behandling, inden vi går i gang med opgaven. Vi har fokus på at lave værdiskabende løsninger for klienten, både i den konkrete sag men også fremadrettet.

Beregningen af vores salær sker som udgangspunkt efter medgået tid, samt under hensyntagen til sagens værdi, kompleksitet og resultat. I sager vedrørende private hushandler afregner vi dog som regel efter en på forhånd fastsat takst.

For de enkelte medarbejdere er der fastsat timesatser, som afspejler den pågældende medarbejders rutine samt specialistviden inden for vores arbejdsområder. Ved længerevarende sager eller ved løbende klientforhold afregnes vores honorar løbende, for eksempel hvert kvartal. Ved kortere enkeltstående sager afregnes vores honorar, når sagen sluttes.

Vi fremsender en faktura med en fyldestgørende beskrivelse af det udførte arbejde. Med mindre andet er aftalt, forfalder denne faktura til betaling 14 dage fra fakturadatoen.

 

Regler

Advokater er blandt andet underlagt reglerne om advokater i retsplejeloven og bekendtgørelsen om klientkontomidler. Advokater er endvidere underlagt reglerne og retningslinjerne for god advokatskik. Disse regler skal sikre, at advokater udfører deres arbejde alene med det sigte at varetage klientens interesser og med en høj grad af integritet.

Codex Advokaters advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Du kan læse mere om reglerne for advokaternes arbejde på Advokatsamfundets hjemmeside.

Codex Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Codex Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet i TRYG.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ny ferielov

Ny ferielov   Folketinget har i januar 2018 vedtaget to nye love vedr&osla...

Læs nyheden

Niels Johansen vinder omtalt sag om pati…

Niels Johansen vinder omtalt sag om patienterstatning i Højesteret I en dom...

Læs nyheden

Digital kommunikation i boliglejeforhold

Digital kommunikation i boliglejeforhold   Den 1. januar 2018 trådte &...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.