Sådan arbejder vi


 

Teamwork
Vi arbejder som regel i teams på 2 jurister. På større sager kan der blive tilknyttet flere jurister. Ved at samarbejde i teams optimeres sagsbehandlingen, da flere jurister på sagen medfører bedre mulighed for at supplere hinanden, og vores klienter opnår den yderligere fordel, at der er flere jurister på kontoret, der kan kontaktes i akutte situationer og bistå med sagen.

 

Opgaven
Ved modtagelsen af en sag søger vi sammen med klienten at fastlægge rammerne for den pågældende sags behandling, inden vi går i gang med opgaven. Vi har fokus på at lave værdiskabende løsninger for klienten, både i den konkrete sag men også fremadrettet.

 

Beregningen af vores salær sker som udgangspunkt efter medgået tid, samt under hensyntagen til sagens værdi, kompleksitet og resultat. I sager vedrørende private hushandler afregner vi dog som regel efter en på forhånd fastsat takst.

 

For de enkelte medarbejdere er der fastsat timesatser, som afspejler den pågældende medarbejders rutine samt specialistviden inden for vores arbejdsområder. Ved længerevarende sager eller ved løbende klientforhold afregnes vores honorar løbende, for eksempel hvert kvartal. Ved kortere enkeltstående sager afregnes vores honorar, når sagen sluttes.

 

Vi fremsender en faktura med en fyldestgørende beskrivelse af det udførte arbejde. Med mindre andet er aftalt, forfalder denne faktura til betaling 14 dage fra fakturadatoen.

 

Regler
Advokater er blandt andet underlagt reglerne om advokater i retsplejeloven og bekendtgørelsen om klientkontomidler. Advokater er endvidere underlagt reglerne og retningslinjerne for god advokatskik. Disse regler skal sikre, at advokater udfører deres arbejde alene med det sigte at varetage klientens interesser og med en høj grad af integritet.

 

Codex Advokaters advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

 

Du kan læse mere om reglerne for advokaternes arbejde på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

Codex Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Codex Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet i TRYG.

 

Generelle oplysninger
Denne hjemmeside ejes og drives af Codex Advokater advokatpartnerselskab, Damhaven 5B, 7100 Vejle, CVR-nr. 34 88 97 91. Spørgsmål og henvendelser vedrørende hjemmesiden kan rettes til Codex Advokater på info@codexlaw.dk.

 

Brug af hjemmesiden
Informationerne og andet indhold på denne hjemmeside kan ikke opfattes som professionel juridisk rådgivning, men tjener udelukkende et generelt informations- og serviceformål. Vi bestræber os på løbende at holde indholdet opdateret, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger eller garanterer for, at indholdet er udtryk for gældende ret. Indholdet og informationer på hjemmesiden hverken kan eller skal erstatte konkret juridisk rådgivning.

 

Codex Advokater tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus m.v., men kan ikke garantere, at hjemmesiden er fri for sådanne. Codex Advokater fraskriver sig ethvert ansvar som følge af skadelige programmer m.v. modtaget fra vores hjemmeside.

 

Såfremt der linkes til hjemmesiden, skal det ske på en loyal måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for adgangen til, brug af samt indholdet af andre hjemmesider, der indeholder links til Codex Advokaters hjemmeside, eller som der linkes til fra Codex Advokaters hjemmeside.

 

Immaterielle rettigheder
Hjemmesiden indeholder materiale, som er ophavsretligt beskyttet eller beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Materiale og informationer på Codex Advokaters hjemmeside må således alene benyttes i overensstemmelse med gældende lovgivning eller efter forudgående skriftligt samtykke fra Codex Advokater.

 

Persondatapolitik
I det følgende kan du læse Codex Advokaters politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Codex Advokaters hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

 

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Codex Advokaters hjemmeside hemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

 

Codex Advokater har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger, hvorfor de ikke er personhenførbare.

 

De statistiske oplysningerne vil kun blive anvendt til udvikling og forbedring af hjemmesiden og de services, som hjemmesiden tilbyder m.v.

 

Herudover indsamles alene oplysninger, der kan identificere en bestemt person eller virksomhed, såfremt du udtrykkeligt har givet oplysningerne til os, f.eks. ved tilmelding til nyhedsbreve. Vores behandling af oplysningerne er således baseret på dit samtykke. Du kan på ethvert tidspunkt trække samtykket tilbage med fremadrettet virkning.

 

De personoplysninger, som Codex Advokater indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger. Herudover oplysninger om din færden på www.codexlaw.dk.

 

De personhenførbare oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og anvendes til at sende dig vores nyhedsbreve. Herudover indsamler Codex Advokater dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

 

Vi deler ikke oplysningerne med andre tredjeparter end den ekstern databehandler, som hoster Codex Advokaters hjemmeside.

 

Codex Advokater opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

 

Som registreret har du som udgangspunkt ret til at anmode Codex Advokater om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller gøre indsigelse mod behandlingen samt ret til udlevering af personoplysningerne.

 

Du kan få nærmere oplysninger, herunder om dine rettigheder til at få rettet og slettet oplysninger m.v., ved at rette henvendelse til Codex Advokater.

 

Klager over behandling af personoplysninger kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 3319 3200, df@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

 

Brug af Cookies
På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre, at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Vi søger en jurastuderende

CODEX ADVOKATER SØGER JURASTUDERENDE   Vi søger en stud.jur., ...

Læs nyheden

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkå…

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet Den 21. juni 2...

Læs nyheden

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

  Ændring af selskabsloven 1.7.2018   I maj 2018 blev der vedtag...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.