Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

04 november 2021

Opdatering af Købelovens regler om forbrugerkøb kan få afgørende betydning for dig som erhvervsdrivende

Som følge af Danmarks implementering af to EU-direktiver, herunder varedirektivet og direktivet om digitalt indhold, har Folketinget den 3. juni 2021 vedtaget en lovændring af Købeloven. Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2022.

Nye regler for produkter med et digitalt indhold

Den nye lovændring får bl.a. betydning for dig som erhvervsdrivende, hvis du handler med digitale tjenester. Ændringen har nemlig til hensigt at beskytte forbrugerne, hvad end de køber fysiske eller digitale varer. Erhvervsdrivende skal således for eftertiden være opmærksomme på, at Købeloven vil omfatte køb af digitalt indhold, digitale tjenester og varer.

Digitale tjenester og varer kan lyde som en meget bred betegnelse, hvilket også er tilfældet. Af denne årsag er der indsat en bestemmelse som præciserer, hvornår en vare eller tjeneste er omfattet af loven. Lyd, digitale spil, videoer, e-bøger, tekstbehandling, cloudløsninger, sociale medier og så fremdeles, vil alle fremover kunne anses som forbrugerkøb omfattet af Købeloven. Endvidere vil bl.a. biler kunne omfattes af ”varer med digitale elementer”.

Nye regler om mangler ved digitale forbrugerkøb

Lovændringen medfører, at du som erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at varer der ikke kontinuerligt holdes opdateret, kan risikere at blive anset som mangelfulde. Som erhvervsdrivende skal du derfor give forbrugeren relevante oplysninger om opdateringer samt levere selve opdateringen. Dette er kun et krav i en nærmere angiven periode, men denne periode kan i nogle tilfælde være længere end reklamationsfristen. Såfremt forbrugeren ikke installerer de leverede opdateringer, er den erhvervsdrivende dog ikke ansvarlig.

Formodningsreglen

Formodningsreglen ændres også med den nye lovændring. Efter den tidligere købelov var der en formodning for, at hvis forbrugeren opdagede en mangel ved produktet inden 6 måneder fra købstidspunktet, antoges manglen allerede for at have været til stede på tidspunktet for købet. Den ændrede formodningsregel betyder, at en mangel opdaget inden 12 måneder fra købstidspunktet nu antages at have været til stede allerede på købstidspunktet. Der er således tale om en væsentlig udvidelse af beskyttelsen af forbrugere. Det er den erhvervsdrivende, som inden for de første 12 måneder fra købstidspunktet, skal kunne bevise, at manglen ikke var til stede på købstidspunktet.