Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

17 oktober 2019

Er du arving i et dødsbo? – så skal du være opmærksom på den begrænsede dækning i indboforsikringen

I almindelige indboforsikringer er der typisk en generel begrænsning i dækningen, der for visse særlige situationer undtager forsikringsselskaberne fra, at skulle dække skader/tab, hvis forsikringstageren eksempelvis er et dødsbo.

Dækningsbegrænsningen

En indboforsikring dækker forsikringstagerens private indbo, hvis man f.eks. er udsat for indbrud, brand, vandskade eller lignende. Ofte ligger indboforsikringen som en del af en families basisforsikring, hvorunder der også er en ansvarsdækning for forsikringstagerens erstatningsansvar, retshjælpsforsikring samt rejseforsikring.

Bortset fra individuelle aftaler om dækningssum, selvrisiko og præmie på policen er forsikringsbetingelserne generelt de samme fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Der er som oftest i sådanne betingelser indsat en undtagelse fra dækningen for så vidt angår tyveri, hvis en ejendom har henstået ubeboet i mere end 6 måneder forud for tyveriet. Hos nogle selskaber ses begrænsningen endda også at gælde ved hærværk i en sådan periode. Forsikringerne dækker dog typisk fortsat andre typer af skader forårsaget af brand, vandskade mv.

I flere dødsboer er det imidlertid ikke ualmindeligt, at boet/arvingerne vælger at lade indbo stå i afdødes ubeboede ejendom for en længere periode. Dette gør sig specielt gældende i boer, hvor en ejendom søges solgt via mægler, og hvor boet i den forbindelse ønsker at lade rummene være møbleret, for at ejendommen tager sig mere indbydende ud over for mulige købere.

Det er i sådanne situationer, at boet og arvingerne skal være opmærksomme på dækningsbegrænsningen, hvis ejendommens tilstand som ubeboet når ud over de 6 måneder. Reglen er ikke specifik for dødsboer, men gælder også, hvor man eksempelvis grundet orlov eller udlandsophold er væk længere tid end de 6 måneder.

Kan dækningsbegrænsningen undgås?

Hvis boet har et ønske om, at en dækning for indbrud mv. skal gælde i en længere periode end de 6 måneder, kan man prøve at aftale et individuelt vilkår herom med forsikringsselskabet. Man skal dog være opmærksom på, at dette oftest medfører en højere præmie, da forsikringsselskabernes risiko er forøget for ejendomme, der står ubeboede hen. Indbrudstyve læser således oftest dødsannoncer.

Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, der vil gå med til en forlængelse af dækningsperioden ved indbrud. Hvis boet i sådan et tilfælde ikke kan acceptere tingenes tilstand, må boet enten forsøge at finde et andet forsikringsselskab, der vil yde den ønskede dækning eller alternativt få fjernet/solgt alle de indbogenstande, som repræsenterer en værdi.