Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
14 september 2023

EU-direktiv om nye standarder for bæredygtig rapportering vedtaget den 31. juli 2023

EU-kommissionen har netop vedtaget nye standarder for bæredygtig rapportering, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som indebærer nye og øgede krav, der træder i kraft fra regnskabsåret 2024 og indfases gradvist alt efter virksomhedens størrelse.

Standarderne skal anvendes af alle virksomheder, der er underlagt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Reglerne gælder for alle virksomheder i regnskabsklasse ”Store C” samt alle børsnoterede virksomheder.

ESRS omfatter 12 standarder for bæredygtig rapportering og er fordelt på følgende måde:

  • 5 standarder om miljø (E – Environmental)
  • 4 standarder om sociale forhold (S – Social)
  • 1 standard om Governance (G – Governance)
  • 2 standarder om betingelser og oplysninger, der går på tværs af ESG-standarderne

Det er vedtaget, at alle oplysningskrav i den generelle standard (ESRS 2) er obligatoriske at rapportere på. Derimod skal der foretages en væsentlighedsvurdering for alle andre oplysningskrav, ud fra et dobbelt væsentlighedsprincip. Sidstnævnte princip indebærer, at virksomheden både skal tage stilling til, hvordan et bæredygtighedsemne ville kunne påvirke virksomheden, og samtidig en vurdering af hvordan virksomheden kan have en effekt på emnet. Eksempelvis hvorledes en virksomhed kan påvirke et bæredygtighedsemne som klimaforandring, f.eks. ved at mindske udledning af drivhusgasser. Der stilles nogle krav til, hvordan virksomheden skal dokumentere resultatet af denne væsentlighedsvurdering, som bliver en del af årsrapporten.

EU-kommissionen er endvidere kommet med en præcisering af kravene om forpligtelsen til at rapportere på flere punkter, herunder korruption og beskyttelse af whistleblowers.