Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

27 december 2018

Får du betaling til tiden..? 

Selvom samfundsøkonomien er opadgående, bliver en del virksomheder desværre stadig ramt af økonomiske udfordringer, og for nogle ender det med en konkurs.

Det kan betyde væsentlige tab for en virksomhed – og i værste fald true virksomhedens eksistens – hvis virksomhedens kunder ikke betaler til tiden, eller slet ikke betaler. Mange virksomheder vil derfor med fordel løbende kunne fortage en risikovurdering af den enkelte kundes økonomi og betalingsvilkår.

Hos Codex Advokater anbefaler vi, at virksomhederne løbende vurderer deres kunders økonomi og de betalingsvilkår, som virksomheden tilbyder sine kunder – det gælder i forhold til nye og eksisterende kundeforhold.

Efter det blev muligt at stifte de såkaldte i værksætter selskaber (IVS) som et selskaber med begrænset ansvar og lille selskabskapital, er flere virksomheder begyndt at komme i klemme, når de ikke får betaling for leverede varer mv. Det er allerede i dag svært for IVS´er at få sædvanlige abonnementer på telefon, internet mv. uden forudbetaling. Det, der kendetegner et IVS, er, at det kan stiftes uden personlig hæftelse og med en selskabskapital på DKK 1,00. Det er således billigt og nemt at stifte et IVS selv, hvor man samtidig fraskærer sig hæftelsen over for leverandørerne.

Vi oplever desværre oftere, at IVS´er aldrig når at aflægge regnskab, og derved enten bliver tvangsopløst eller går konkurs inden for selskabets første regnskabsår. Nogle IVS’er overlever kun få måneder, før de går konkurs, ofte på baggrund af manglende udbetaling af løn til medarbejdere. Det påfører både leverandører – og staten – væsentlige tab.

Har du styr på din rykkerprocedure?

Derfor er det vigtigt, at man foretager en grundig vurdering både af nye kunder og eksisterende kundeforhold, således enkelte kunder ikke får store usikrede kreditter. Det er også vigtigt, at man sørger for hurtigt at følge op, hvis en faktura ikke bliver betalt til tiden.

Bliver en faktura ikke betalt til tiden, skal der hurtigst muligt reageres ved at fremsende rykkerskrivelser i henhold til lovgivningen. Der skal samtidig ske en vurdering af, om kravene straks skal overdrages til inkasso, således man ikke ”ender bag i køen”. En hurtig reaktion giver også virksomheden en mulighed for at indgå en aftale med den enkelte kunde omkring afvikling af den skyldige faktura på en god måde.

Virksomheden kan ved samme lejlighed få underskrevet en skylderklæring, hvor kunden erklærer at skylde beløbet. Dette vil lette en eventuel inddrivelse senere, hvis den indgåede aftale ikke overholdes. Hvis kunden underskriver en sådan erklæring, vil kunden som hovedregel ikke kunne fremsætte indsigelser mod kravet senere.

Du er velkommen til at kontakte hos, hvis du har brug for hjælp til at få tilrettelagt en rykkerprocedure i din virksomhed.

Hvad gør du, hvis din kunde er gået konkurs?

Vi har mange års erfaring i at hjælpe vores klienter, som pludselig står med en kunde eller anden samarbejdspartner, der er gået konkurs.

Vi hjælper med anmeldelse af krav i konkursboer. Vi rådgiver om og varetager forhandlingerne med kuratorer og konkursboer – også hvis din virksomheden bliver mødt med krav om tilbagebetaling af beløb, som er modtaget før konkursen. Det er i sådanne sager vigtigt at få den rigtige rådgivning fra starten, inden man selv har indledt en korrespondance med kurator. Vi anbefaler derfor, at man altid søger rådgivning, inden man kontakter kurator.

Søg rådgivning, hvis din virksomhed får økonomiske problemer

Hvis din virksomhed begynder at blive økonomisk udfordret, er du også velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig med rådgivning om de fremadrettede muligheder i din situation. Der findes ofte nogle løsninger, som man ikke selv kan se, når krisen kradser.