Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
27 april 2023

Forretningshemmeligheder – hvad kan være beskyttet?

Tidligere var beskyttelsen af virksomhedernes forretningshemmeligheder spredt over en række forskellige love, hvilket blev ændret ved ikrafttrædelsen af Lov om forretningshemmeligheder den 9. juni 2018.

Loven var en implementering af EU-direktivet om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningshemmeligheder.

Hvad beskytter loven mod?

Lov om forretningshemmeligheder beskytter mod ulovligt at erhverve, bruge og videregive forretningshemmeligheder.

Der er kun en beskyttelse af forretningshemmeligheder i forhold til situationer, hvor hemmeligholdt information erhverves, bruges eller videregives uretmæssigt. Forretningshemmeligheder giver – i modsætning til f.eks. en varemærkeret – således ikke ejeren nogen enerettighed.

Hvad er en forretningshemmelighed?

Det beror på en helt konkret vurdering, om der er tale om en forretningshemmelighed. Som udgangspunkt skal der være tale om viden, der ikke er almindeligt offentligt kendt eller umiddelbart tilgængelig, og som har en økonomisk betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.

Forretningshemmeligheder kan f.eks. være oplysninger, såsom

  • økonomiske oplysninger om virksomheden
  • kundekartoteker
  • analyser af markedet/konkurrencesituationen
  • oplysning om leverandørforhold
  • pris- og rabatoplysninger samt beregninger af avancer mv.
  • strategiplaner og planer om nye produkter for virksomheden
  • produktionsmetoder, modeller og tekniske tegninger

En general viden inden for området eller faget, som ikke konkret har noget med virksomheden at gøre, er ikke en forretningshemmelighed. Tilsvarende almindeligt tilgængelige oplysninger som f.eks. kan findes ved en søgning på nettet.