Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

30 juni 2022

Hvad er Force Majeure?

Begrebet ”force majeure” er noget, som de fleste nok har stødt på, hvis man har begivet sig lidt ned i teksten i fx almindelige salgs- og leveringbetingelser, men hvad dækker det egentligt over.

Ordene i sig selv stammer fra fransk sprog og betyder ”en større kraft”. Begrebet har været anerkendt og anvendt i dansk ret i mere end et århundrede, og er i dag også delvist lovfæstet via lignende bestemmelser i købeloven, bl.a. § 24 om køb af artsbestemte varer. Det er dog ikke så ofte, at det faktisk bliver relevant. Force majeure anvendes som en klausul om ansvarsfritagelse i helt ekstraordinære situationer, hvor en ”større kraft” eller rettere udefrakommende omstændigheder, som aftaleparterne ikke har kontrol over og ikke kunne forudse, gør opfyldelsen af den konkrete aftale umulig.

Disse omstændigheder vil oftest være eksemplificeret i den konkrete aftale, men det omfatter sædvanligvis upåregnelige forhold som naturkatastrofer, ind- og udførselsforbud, offentlig beslaglæggelse, meget omfattende arbejdskonflikter med lockout eller strejke, internt oprør i landet eller krig.

Netop krig er en omstændighed som for tiden kan gøre force majeure klausuler relevante, ligesom de også blev det i starten af corona-pandemien i 2020, da store dele af verden lå under for sundhedsbetingede undtagelsestilstande.

Har to aftaleparter fx aftalt levering af ukrainsk hvede fra en særlig leverandør fra et område, der nu er raseret af krig, vil sælgeren efter omstændighederne kunne fritages for ansvar, selvom det er sælgerens underleverandør, der ikke kan opfylde leverancen, netop fordi underleverandøren er underlagt et klart tilfælde af force majeure. Hverken køberen eller sælgeren kunne forudse krigen og dens konsekvenser.

Er der derimod bare aftalt levering af ukrainsk hvede, og vægrer sælgeren sig ved at levere dette til den aftalte pris, alene fordi prisen for sælger i mellemtiden er steget til måske det dobbelte, vil der ikke være tale om force majeure. Varen kan stadig skaffes, og en prisstigning, der indirekte er sket som følge af krig, vil normalt skulle tåles af sælgeren. Kun i tilfælde af eksorbitante omkostninger for sælgeren ved at levere, vil der undtagelsesvist kunne opstå tilfælde af ren ”økonomisk force majeure”.

De væsentligste omstændigheder, der gør force majeure gældende, er derfor 1) at der er opstået reel umulighed, 2) at dette er uden for parternes kontrol, og 3) at det ikke har været noget, som parterne har eller burde kunne forudse.

Efterhånden som krigen skrider frem, vil leveringshindringer dog blive til at forudse, og klausulerne vil igen miste deres konkrete betydning for en tid – præcis som det skete under corona-pandemien.