Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

05 november 2020

INCOTERMS® 2020

Det Internationale Handelskammer (ICC) har gennem en lang årrække udarbejdet og udgivet Incoterms leveringsklausuler, der er et sæt standard leveringsklausuler med regulering af de vigtigste forpligtelser for køber og sælger i internationale handelsforhold, herunder spørgsmål om fordeling af risici og risikoen ved overgang, levering, fragtomkostninger mv.

Den seneste udgave af Incoterms® 2010 er bredt anerkendt og anvendes i stort omfang af handelsvirksomheder, som enten modtager eller sender varer. Med den seneste udgave af Incoterms® 2020, der trådte i kraft den 1. januar 2020, er leveringsklausulerne nu blevet ajourført med de seneste 10 års erfaringer.

Hvad er så ændret fra Incoterms® 2010 til Incoterms® 2020? 

ICC har i forbindelse med sin ajourføring valgt at bibeholde samtlige de hidtidige leveringsklausuler, hvorfor der overordnet set alene er sket få væsentlige ændringer med indførelsen af Incoterms® 2020.

  • DAT (Delivered at Terminal) ændrer navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Der er tale om en sproglig præcisering, så det er tydeligt, at der ikke behøver at være tale om en terminal, men levering kan være på et vilkårligt sted.
  • Ved anvendelse af FCA kan køber nu få transportøren til at udstede et “On-Board” Bill of Lading til sælger, hvorefter sælger er forpligtet til at overlevere dokumentet til køber.
  • CIP (Carriage Insurance Paid) og CIF (Cost Insurance and Freight) pålægger sælger at tegne en varetransportforsikring til dækning af købers risiko. Tidligere var der ikke forskel på minimumsdækningen efter CIP og CIF, men med Incoterms® 2020 skal minimumsforsikringsdækningen for CIP nu overholde minimumsbetingelserne i (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses, hvor det efter Incoterms® 2010 var tilstrækkeligt at overholde minimumsbetingelserne i (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses.

Herudover er der foretaget en række mindre præciseringer, som har til formål at gøre Incoterms® 2020 mere brugervenlige, så forpligtelserne ved de enkelte leveringsklausuler er tydeligere.

Opdater jeres aftalegrundlag

Selvom der er tale om mindre ændringer, så bør virksomheder, som henviser til leveringsklausulerne i sine aftaledokumenter, sikre sig at opdateringen til Incoterms® 2020 ikke har nogle utilsigtede konsekvenser, samt at de enkelte leveringsklausuler bruges korrekt. Som handelsvirksomhed bør man endvidere i sine aftaledokumenter tage stilling til konsekvenser ved kontraktbrud, betalingsbetingelser, ansvarsregulering mv., da dette er forhold som Incoterms® leveringsklausulerne ikke tager stilling til.

Kontakt Codex Advokater, hvis du vil have gennemgået din virksomheds aftaledokumenter.