Karriere som fuldmægtig

Vi giver dig ansvar fra dag ét!

Når du bliver fuldmægtig hos os, giver vi dig tillid og ansvar fra dag ét.

Skal du med i retssalen? Vil du arbejde med mange forskellige sager allerede helt fra start?

Vi er en mellemstor virksomhed, som giver vores fuldmægtige udviklingsmuligheder og ansvar, og de kommer til at arbejde inden for mange forskellige juridiske felter.

Du kan her læse, hvad vores advokatfuldmægtige, Rasmus, laver på en tilfældig arbejdsdag. Du kan også se nedenstående video, så du kan få et indtryk af stemningen hos os.

Kunne du tænkte dig at blive advokatfuldmægtig hos Codex, så send en mail med ansøgning og CV til job@codexlaw.dk.

Kom med den fuldmægtige på arbejde

Jeg hedder Rasmus Bruselius Døhr, og jeg er advokatfuldmægtig hos Codex Advokater i Vejle. I dag kommer I med mig på en arbejdsdag som advokatfuldmægtig.

I dag møder jeg, som jeg plejer, ind mellem 08:00 og 08:30. Jeg starter med at orientere mig i hvilke mails, der er kommet, om der er adviseringer fra retten i mine løbende retssager, og om der er frister, som skal behandles. Samtidig tilrettelægger jeg resten af dagens arbejde.

Frem til kl. 10:00 udarbejder jeg et udkast til en kontrakt for en af firmaets erhvervsklienter. Jeg sparrer med min overordnede advokat om indholdet og formkravene, og han lærer fra sig af sin erfaring. I sidste ende godkender den overordnede udkastet, og det sendes af sted til klienten.

Mellem 10:00 og 12:00 tager jeg med fogeden ud på en række udkørende fogedforretninger. Jeg repræsenterer et boligselskab, og der er et par lejere, som ikke har betalt husleje for de sidste 2 måneder. Fogedretten sender derfor fogeden ud på boligselskabets initiativ. Jeg er til stede for at varetage boligselskabets interesser og sørger for, at rådigheden over lejemålet kommer tilbage til den rette ejer. Til stede er også en flyttemand og en låsesmed. De hjælper med at skifte låsen og flytte den tidligere lejers genstande ud. Det er super interessant at komme derud, hvor juraen bliver udøvet, også selvom det er langt fra rettens bonede gulve.

Fra kl. 12:00 spiser jeg frokost på kontoret med mine kollegaer. Frokosten rystes efterfølgende på plads med et livligt spil bordfodbold – det får blodet ud i kroppen, og man er mere frisk resten af eftermiddagen. Det er også det eneste tidspunkt, hvor man får mulighed for at slå sine overordnede.

Frem til kl. 15.00 udarbejder jeg et processkrift med tilhørende bilag i en verserende retssag. Det er udfordrende og meget spændende at samle, systematisere og forstå en kompliceret sag for derefter at præsentere den bedst muligt for retten. Processkriftet svinges forbi en overordnet, som kommer med forbedringsforslag og rettelser. Herefter sendes dokumentet til godkendelse hos klienten, og til sidst sendes det til domstolene og modparten. Det er herefter modpartens tur til at svare igen.

Fra 16:00 til 17:00 holder jeg møde med en klient, som snart skal have sin sag for retten. Jeg vejleder klienten i, hvordan hovedforhandlingen foregår, hvad der skal ske under afhøringen og hvilke ting klienten skal forberede sig på, når man møder i retten. Det er med til at skabe tryghed omkring processen og sikrer, at klienten kan oplyse om sagen bedst muligt over for dommeren.

Fra kl. 17:00 til 18:00 deltager jeg engang imellem i de lokale advokaters frivillige retshjælp på biblioteket, hvor almindelige borgere har mulighed for at præsentere deres mindre og mangfoldige juridiske problemstillinger for at få hjælp til at komme videre, uden at de behøver betale en advokat for dette. Nogle gange er sagerne så komplicerede, at de kræver reel advokatbistand, og andre gange kan de løses med det samme.

Efter kl. 18:00 går jeg hjem. Jeg tænder en cigar i mit træbeklædte hjemmekontor, og hælder et glas whisky op, mens jeg skuer tænksomt ud over byens tage… Nå nej, det er jo kun dem på TV, der gør sådan. Jeg stryger en skjorte til den næste dag, og går tidligt i seng.