Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Klientinfo

Salær
Beregningen af vores salær sker som udgangspunkt efter medgået tid, samt under hensyntagen til sagens værdi, kompleksitet og resultat. I sager vedrørende private hushandler afregner vi dog som regel efter en på forhånd fastsat takst.

For de enkelte medarbejdere er der fastsat timesatser, som afspejler den pågældende medarbejders rutine samt specialistviden inden for vores arbejdsområder. Ved længerevarende sager eller ved løbende klientforhold afregnes vores honorar løbende, for eksempel hvert kvartal. Ved kortere enkeltstående sager afregnes vores honorar, når sagen sluttes.

Vi fremsender en faktura med en fyldestgørende beskrivelse af det udførte arbejde. Med mindre andet er aftalt, forfalder denne faktura til betaling 14 dage fra fakturadatoen.

Regler
Advokater er blandt andet underlagt reglerne om advokater i retsplejeloven og bekendtgørelsen om klientkontomidler. Advokater er endvidere underlagt reglerne og retningslinjerne for god advokatskik. Disse regler skal sikre, at advokater udfører deres arbejde alene med det sigte at varetage klientens interesser og med en høj grad af integritet.

Codex Advokaters advokater er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Du kan læse mere om reglerne for advokaternes arbejde på Advokatsamfundets hjemmeside.

Codex Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Codex Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Klagemuligheder
Salærklager og adfærdsklager kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via Advokatnævnet.

Generelle oplysninger
Denne hjemmeside ejes og drives af Codex Advokater advokatpartnerselskab, Damhaven 5 C, 7100 Vejle, CVR-nr. 34 88 97 91. Spørgsmål og henvendelser vedrørende hjemmesiden kan rettes til Codex Advokater på info@codexlaw.dk.

Sådan kommunikerer du sikkert med Codex Advokater
Codex Advokater kommunikerer sikkert. Når vi sender en mail til dig, som indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, sender vi den krypteret. Hvis din mailudbyder ikke understøtter kryptering, sender vi mailen via EncryptSMART. Læs mere om hvordan du bruger EncryptSMART her.

Brug af hjemmesiden
Indholdet på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give forretningsmæssige og generelle oplysninger og give brugeren generel vejledning om forhold af interesse og skal alene betragtes som en service og en informationskilde. Oplysningerne på hjemmesiden kan ikke træde i stedet for konkret juridisk eller anden professionel rådgivning, og dermed skaber brug af oplysningerne ikke et advokat-klientforhold til Codex Advokater.

Codex Advokater tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus m.v., men kan ikke garantere, at hjemmesiden er fri for sådanne. Codex Advokater fraskriver sig ethvert ansvar som følge af skadelige programmer m.v. modtaget fra vores hjemmeside.

Såfremt der linkes til hjemmesiden, skal det ske på en loyal måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for adgangen til, brug af samt indholdet af andre hjemmesider, der indeholder links til Codex Advokaters hjemmeside, eller som der linkes til fra Codex Advokaters hjemmeside.

Immaterielle rettigheder
Hjemmesiden indeholder materiale, som er ophavsretligt beskyttet eller beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Materiale og informationer på Codex Advokaters hjemmeside må således alene benyttes i overensstemmelse med gældende lovgivning eller efter forudgående skriftligt samtykke fra Codex Advokater.