Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
24 maj 2022

Køb af bolig – Afblændet olietank

Ved køb af fast ejendom til beboelse er det ikke ualmindeligt, at der på ejendommen er en nedgravet olietank, da oliefyr tidligere var ganske sædvanlige til brug for opvarmning.

En nedgravet olietank – og en overjordisk olietank for den sags skyld – har dog alene en begrænset levetid alt efter tanktype på mellem 40 og 50 år.

Herefter skal de tages ud af brug (”sløjfes”), hvilket betyder, at en kloakmester tømmer tanken for restindhold, demonterer påfyldningsstudsen og udluftningsrøret samt afblænder og lukker tanken, så den ikke længere kan bruges.

I forbindelse med køb af bolig medfører en afblændet olietank dog ikke, at det ikke som køber kan være relevant at få foretaget egentlige forureningsmæssige undersøgelser i relation til den afblændede olietank. Heller ikke selvom ejendommen hos såvel region som kommune er registreret som værende uden forurening.

Som køber skal man således være opmærksom på, at en nedgravet olietank – selvom denne er afblændet – kan være en latent risiko for forurening, eksempelvis fordi tanken har været utæt forud for, at den bliver ”sløjfet”, eller på grund af at alt restindhold af olie ved en fejl ikke bliver fjernet. Når tanken således efterfølgende bliver nedbrudt, siver den resterende olie ud i jorden.

Ovenstående kan eventuelt afdækkes ved, at handlen betinges af, at køber forud for endelig handel får foretaget boreprøver for at afdække en eventuel forurening.

En konkret sag hos Codex Advokater understreger netop, at det bør overvejes, hvorvidt en sløjfet olietank skal undersøges nærmere.

I den pågældende sag havde sælger, uden at være bekendt med forureningen fra en nedgravet sløjfet olietank, solgt sin ejendom til en køber, der heller ikke var bekendt med forureningen.

Ved etablering af jordvarme blev køber dog bekendt med forureningen, hvorefter køber rejste et større krav mod sælger, da ejendommen var blevet registreret som værende forurenet hos myndighederne med værdiforringelse af ejendommen til følge. Forurening var således ikke omfattet af den almindelige ejerskifteforsikring.

I den konkrete sag viste det sig, at der var tale om en mindre forurening, som parterne fik håndteret.

Ved en større forurening kan dette dog have store konsekvenser for køber (og sælger), hvis sælger eksempelvis ikke har økonomi til at betale erstatning eller forholdsmæssigt afslag til køber.