Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Aktionær- og ejerforhold

Vi har mange års erfaring med at rådgive om alle aspekter om selskabsforhold og selskabskonstruktioner. Rådgivning om disse forhold er en helt naturlig del af den daglige rådgivning til vores erhvervsklienter.

Det kan fx være stiftelse eller ændring af aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber eller interessentskaber. Vi har i en række sager således medvirket ved både omdannelser, omstruktureringer, fusioner og fissioner af sådanne selskaber. Vi har en væsentlig base af viden, der er opbygget gennem en række sager og gennem flere år, der kan hjælpe vores klienter gennem de selskabsretlige ekspeditioner. Som et naturligt led i den basale rådgivning om selskabsforhold, rådgiver vi tilsvarende om interne relationer mellem selskabsejerne, fx i forbindelse med ejeraftaler/aktionæroverenskomster og i forbindelse med en kvalificeret fastsættelse af vedtægterne for det konkrete selskab. En række problemstillinger, fx forkøbsrettigheder, minoritetsbeskyttelse, valg af ledelse eller lignende kan med fordel beskrives og løses i selskabets vedtægter. Ofte kan der imidlertid være behov for at supplere selskabets vedtægter med en ejeraftale. Ejeraftaler kan være komplekse og skal tilpasses de individuelle forhold og interesser, som ejerne har. Det kan fx være i forbindelse med indskud af kapital som led i en investering, som led i et generationsskifte eller fordi to eller flere går sammen om den gode idé. Vi hjælper gerne, så 2 + 2 måske kan give 5. Vi arbejder med det sigte, at ejeraftaler på forhånd skal afklare og løse de svære problemstillinger, som kan opstå, når flere ejer et selskab sammen. Vi søger at indtænke løsninger og mekanismer i ejeraftalerne, der tager højde for både de juridiske problemstillinger men også for de personlige relationer, hvis der opstår uenighed mellem parterne. Det er meget nemmere at løse problemerne, før de opstår. Den bedste ejeraftale er derfor dybest set den, som parterne ikke behøver at læse igen.