Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen skal sikre høj performance i virksomheden og fungere som værdifuld sparringspartner for den daglige ledelse.

Advokaterne hos Codex Advokater bliver ikke kun valgt til bestyrelser, fordi de er advokater. De bliver valgt, fordi de kan bidrage med en række af de kompetencer, den enkelte virksomhed skal bruge på det givne tidspunkt. En advokat med speciale i erhvervsret i bestyrelsen kan ofte tilføje en række værdifulde kompetencer i bestyrelsessammenhænge ud over de klassiske juridiske forhold. Som rådgiver for virksomheder har vi som advokater også tilegnet os en stor viden inden for strategi, regnskab, virksomhedsdrift eller et særligt branchekendskab, som kan tilføre en bestyrelse – og derved den daglige ledelse – kompetent sparring og være med til at sikre en god og værdiskabende drift. Hos Codex Advokater har vi en stor erfaring i bestyrelsesarbejde – både som bestyrelsesformand og som menigt bestyrelsesmedlem –  inden for mange brancher, og vi vil oftest kunne finde en advokat, som kan dække din virksomheds behov for et kompetent bestyrelsesmedlem. Vi er medlem af foreningen af Danske Bestyrelsesadvokater. Foreningen har defineret bestyrelsens primære rolle således:

  • Ansvaret for at der bliver formuleret overordnede idéer, strategier og målsætning med opfølgning herpå.
  • Tage stilling til om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til selskabets drift
  • Føre tilsyn med direktionens arbejde, herunder – påse at bogføringen kontrolleres tilfredsstillende – påse at formueforvaltningen kontrolleres tilfredsstillende
  • Vælge en kvalificeret direktion (herunder sikre en aflønning af direktionen, som afspejler de resultater, den opnår)
  • Sørge for en forsvarlig organisation, herunder – etablere passende systemer for risikostyring – etablere compliance-programmer til sikring af, at selskabet overholder relevante regelsæt
  • Tilsikre, at den økonomiske rapportering er fyldestgørende, samt at revisors opgave er veldefineret.
  • Tilsikre, at der eksisterer et veludbygget budgetteringssystem, og at det kan anvendes.
  • Opstille retningslinjer for direktionen og tilsikre, at direktionen har veldefinerede detailmålsætninger, herunder om – produktudvikling -marketing – produktion/rationalisering – administration
  • Sikre klare retningslinjer for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning samt risikostyring
  • Sikre gode og konstruktive relationer med selskabets interessenter