Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Entrepriseret

Vi har stor erfaring med rådgivning i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakter, herunder udarbejdelse og forhandling af entreprisekontrakter mv.

Ligeledes rådgiver vi rådgivere og bygherrer i forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftaler i tilknytning til byggeri.

Inden for entrepriseretten er der en række standardaftalevilkår såsom AB18, ABT 18 og ABR 18, som der ofte anvendes i forbindelse med indgåelse af kontrakter. Det er dog meget vigtigt, at der ved kontraktindgåelsen tages konkret stilling til, om en lang række af bestemmelserne i disse standardaftalevilkår skal gælde, da disse kan give uheldige konsekvenser, hvis der alene henvises til standardaftalevilkårene i sin helhed.

Såfremt der er tale om en opgave af begrænset omfang eller kompleksitet kan det ligeledes overvejes, om standardvilkårene; forenklede AB 18 eller forenklede ABR 18 skal anvendes i stedet for de omfattende AB 18 og ABR 18.

For os er den gode kontrakt en kontrakt, der forsøger at afbalancere hensynet til begge parter – på den måde opnås det bedste resultat ved en entreprise.

Konflikter kan dog ikke undgås.

Vi har derfor også stor erfaring med behandling og løsning af konflikter, herunder forhandling gennemførelse af voldgifts- og retssager, syn og skøn mv.

Vi rådgiver vores klienter med et helhedsorienteret og kommercielt sigte, således at også hensynet til et løbende eller fremtidigt samarbejde mellem klienten og dennes samarbejdspartnere tages med i overvejelserne i forbindelse med vores rådgivning.

Det er således vores grundlæggende opfattelse, at langt de fleste konflikter inden for entrepriseretten med fordel kan løses ved forhandling eller mægling, således at et evt. langvarigt samarbejde kan fortsætte, efter konflikten er løst.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende dialog.