Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Generationsskifte

Codex Advokater har omfattende erfaring med rådgivning af små, mellemstore og store virksomheder om alle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af et generationsskifte. Vores målsætning er at yde en helhedsorienteret rådgivning omkring den samlede proces, der omfatter både planlægning og tilrettelæggelse samt den praktiske gennemførelse af generationsskiftet.

Processen strækker sig ofte over en længere periode, og det er vores erfaring, at et velgennemført generationsskifte indebærer, at der arbejdes med både familie-, forretnings- og skattemæssige hensyn. Det rigtige tidspunkt for et generationsskifte kan ofte ikke udpeges på forhånd, og i sidste ende vil det optimale tidspunkt for et generationsskifte være resultatet af kombinationen af en lang række forudsætninger, herunder f.eks. økonomi, alder, pensionsønsker, sikring af fremtidig driftspotentiale m.v. Både den ældre og den yngre generation skal således være klar til generationsskiftet, og eventuelt skal det overvejes, om en eller flere ledende medarbejdere også skal inddrages i generationsskiftet.

Et generationsskifte er en proces, som juridisk set involverer mange specialeområder fra selskabsret over familie- og arveret til skatteret m.v. Hos Codex Advokater arbejder vi som et team for at sikre, at opgaverne bliver løst af medarbejdere med de rette kompetencer. Vi har herudover et tæt samarbejde med en lang række revisorer, banker, kreditforeninger og andre rådgivere, som vi kan trække på, hvis det er nødvendigt og til gavn for den planlagte proces.

Planlægning af et generationsskifte vil ofte indebære, at der indføres en professionel bestyrelse, som kan være med til at sikre, at virksomheden kan løsrives fra den eller de stiftere og ildsjæle, som har været de bærende kræfter i selskabet. Codex Advokater har et bredt netværk, og vi hjælper gerne med at finde den rigtige bemanding til virksomhedens bestyrelse.

Hvis et forestående generationsskifte planlægges i rette tid, kan en god plan være med til at sikre, at de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af generationsskiftet udskydes eller reduceres. Særligt hvis generationsskiftet skal gennemføres inden for familien, er der risiko for, at en dårlige planlægning af generationsskiftet kan resultere i krav om betaling af betydelige beløb i skatter og afgifter. Skatter og afgifter som måske kunne have været undgået, og som i værste fald kan true virksomhedens eksistens på grund af et øget likviditetskrav.

Codex Advokater har desuden stor erfaring med at rådgive i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvis generationsskiftet indebærer, at der skal ske salg til en ekstern køber. Vi har erfaring med rådgivning af såvel sælgere som købere, og er dermed godt rustet til at sikre, at overdragelsen forløber bedst muligt.