Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Insolvensret, konkurs og rekonstruktion af virksomheder

Konkurs

Vi har gennem årene været indsat som kurator i både større og mindre konkursboer på foranledning af pengeinstitutter eller andre kreditorer. Vi har således varetaget overdragelse eller afvikling af kriseramte virksomheder inden for en række brancher, både produktions- og servicevirksomheder, detailhandel, landbrugsvirksomheder m.v.

Vi har i den forbindelse et netværk af tilknyttede firmaer til gennemførelse af vurdering og salg af aktiver, eller køb af hele og dele af virksomheder. Som led i konkursbehandlingen har Codex Advokater endvidere som kurator gennemført retssager vedrørende ansvar og omstødelse.

Codex Advokater har endvidere rådgivet og repræsenteret pengeinstitutter og andre kreditorer i forbindelse med rejste omstødelseskrav.

Advokat Mads Danielsen er udpeget af Skifteretten i Kolding som fast kurator i konkursboer.

Rekonstruktioner

Codex Advokater har i en række sager været udpeget som rekonstruktør til at bistå med rekonstruktion af kriseramte virksomheder i forbindelse med anmeldte rekonstruktioner, og i forbindelse med gennemførelsen af frivillige akkorder, moratorieordninger eller lignende. Vi har medvirket til gennemførelse af rekonstruktioner, hvor den kriseramte virksomhed er blevet videreført, enten gennem en aftale med virksomhedens kreditorer, eller gennem et salg af virksomheden.

Codex Advokater har endvidere som kreditorrepræsentant rådgivet i forbindelse med vurdering af rekonstruktionsforslag, akkordforslag, moratorieordninger eller lignende.

Gældssanering

Codex Advokater er tilknyttet Skifteretten i Kolding som fast medhjælper i gældssaneringssager. Vi har således opbygget en betydelig erfaring og ekspertise med gældssaneringer, hvorfor vi også rådgiver om afvikling af gæld på gældssaneringslignende vilkår, hvor dette er relevant.

Advokat Lars Brinkmann og advokat Janus Bang Topp er udpeget af Skifteretten i Kolding som medhjælper i gældssaneringssager.