Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Ledninger og forsyningsforhold

Der er ofte betydelige udgifter forbundet med at flytte eller omlægge eksisterende forsyningsledninger, og det er samtidig næsten umuligt at undgå at komme i berøring med forsyningsledninger, når der skal gennemføres nye bygge- og anlægsprojekter, etableres nye veje eller ændres på det eksisterende vejnet, igangsættes kommunale byudviklingsprojekter mv.

Gennemførelsen af udviklingsprojekter omfatter også ofte forhold vedrørende etablering af ny forsyning, hvor der også er meget store værdier på spil, navnlig på spildevandsområdet, og hvor lovgivningen er kompleks.

Det er det såkaldte gæsteprincip for ledninger, der regulerer, hvem der skal afholde udgifterne til nødvendige ledningsarbejder og således, om det er arealejeren eller ledningsejeren. Kommunerne er i den sammenhæng arealejer: enten som vejmyndighed i forhold til vejarealer eller som ejer af kommunale arealer, og kommunerne har derfor ofte mange konflikter om betaling af udgifter til ledningsarbejder og rækkevidden af gæsteprincippet.

Codex Advokater har i Sarah Jano er én af landets førende specialister på lednings- og forsyningsområdet, og hun har bl.a. været direkte involveret i mange af de rets- og taksationssager om rækkevidden og forståelsen af gæsteprincippet, der har været ført igennem de sidste 10 år for de statslige anlægsmyndigheder og selskaber, og som har været retningsgivende for fordelingen af udgifter til ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af offentlige anlægs- og infrastrukturprojekter.

Vores rådgivningsopgaver på lednings- og forsyningsområdet omfatter bl.a.

  • Indgåelse af ledningsprotokolaftaler og refusionsaftaler
  • Udarbejdelse af deklarationsparadigmer til sikring af ledningsanlæg
  • Fortolkning af ledningsdeklarationer og andet aftalegrundlag (leveringsbestemmelser mv.)
  • Forholdet mellem kommuner og kommunale forsyningsselskaber
  • LER-lovgivningen
  • Betaling af tilslutningsbidrag
  • Indgåelse af byggemodningsaftaler