Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Mediation

Codex Advokater tilbyder mediation i konfliktsituationer. Vi rådgiver og faciliterer mediation uvildigt og professionelt. Det hjælper jer til at spare tid, penge og komme hurtigt videre.

En retssag kan trække en konflikt i langdrag og betyde, at du kommer til at bruge meget tid og mange ressourcer, der tager fokus fra din forretning. Ved at indgå̊ en frivillig aftale om mediation, får du rådgivning til at løse en konflikt gennem en struktureret forhandling, der bidrager til at du og modparten:

  • hurtigt kan komme videre med det, der er vigtigt
  • undgår store sagsomkostninger
  • sparer tid i forhold til lange retssager
  • kan se hinanden i øjnene efterfølgende
  • bevarer en god relation
  • når til enighed
  • bliver vindere

Vi tilbyder at påtage rollen som mediator mellem flere parter, der ønsker at skabe løsninger, som alle kan være tilfredse med. Som mediator er vi neutrale, upartiske og uafhængige af parterne, der indgår i aftalen. Det vil sige, at målet for vores arbejde i denne sammenhæng er at skabe løsninger på tværs af parterne. Som mediator hjælper vi med at klarlægge holdninger, interesser, tvistepunkter og herfra nå frem til en løsning ved forlig.

Mediation kan både anvendes i store og små sager – og med få eller flere parter. En typisk sag vil desuden typisk kunne afsluttes indenfor en måned med mediation.

Som noget nyt er der kommet klarere lovgivning omkring mediation og mediatorens rolle, hvilket gør retningslinjerne klarere og dermed er med til at sikre en struktureret proces. Derudover er det i byggebranchens standardvilkkår (AB18) blevet en del af konflikthåndteringen, at parterne skal have forsøgt mediation, før det ender i voldgiften.

Læs mere om mediation i vores folder her.