Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Miljøret

Miljørådgivning kompliceres af, at en række forskellige forhold spiller sammen:

Der er mange – og et stigende antal – love, der regulerer området.

På trods af de mange regler er der tillige et stort antal vejledninger udstedt af de centrale myndigheder.

Langt de fleste afgørelser kan påklages, og der er således en righoldig administrativ praksis.

Ofte vil de almindelige forvaltningsretlige regler og principper spille ind.

Samlet set gør det rådgivningen på området kompleks og til et område, der kræver ekspertviden.

Codex Advokater har i Mads Kobberø en af landets mest erfarne og kompetente miljøadvokater, som siden 1995 udelukkende har arbejdet med miljø og tilgrænsende offentligretlige problemstillinger.

Vores rådgivningsopgaver inden for miljøområdet omfatter blandt andet:

  • Jordforurening
  • Miljøgodkendelse og andre påkrævede tilladelser
  • VVM
  • Spildevand
  • Natur/vandløb

Vores klienter inden for miljøområdet omfatter primært offentlige myndigheder.