Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Planret

Planloven regulerer den fysiske arealanvendelse gennem to hovedelementer: planlægning og zonesystemet. Planloven er kendetegnet ved løbende ændringer, som giver anledning til nye overvejelser, hvad enten man som kommune er den primære myndighed på området, eller man som virksomhed skal forholde sig til planlægningen i forbindelse med fx køb af en ejendom eller ved planer om udvidelse af eksisterende byggeri.

Mange sager på planområdet kompliceres af, at planloven skal ses i sammenhæng med anden lovgivning, herunder fx miljøvurderingsloven, som typisk kommer i spil i forbindelse med udarbejdelse af ny planlægning. Herudover kan mange afgørelser efter planloven påklages, og der kommer derfor løbende en righoldig praksis, som man skal være opmærksom og opdateret på.

Vi rådgiver inden for planområdet både offentlige myndigheder og private virksomheder.

Vores opgaver for offentlige myndigheder består overordnet i rådgivning i form af udarbejdelse af responsa og lignende samt førelse af konkrete rets- og klagesager. Vi bistår også i sager om ekspropriation efter planloven og andre love, herunder også med taksationssager om erstatningsfastsættelse.

For virksomheder rådgiver vi om de muligheder og begrænsninger, som planloven medfører, herunder fx i forbindelse med køb af fast ejendom, udvidelser af virksomheder og virksomhedsoverdragelser.