Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Rets- og voldgiftssager

Codex Advokater har betydelig erfaring med at føre rets- og voldgiftssager inden for vores specialeområder.

Codex Advokater har flere advokater med møderet for alle retsinstanser i landet, så vi er klar til at gå i åben kamp for din sag, hvis det ikke lykkes at overbevise modparten om at afslutte den retslige tvist uden domstolenes hjælp.

Vores advokater har møderet for:

  • Byretterne – herunder skifteretten og fogedretten
  • Diverse nævn
  • Specialiserede domstole (som fx arbejdsretten)
  • Landsretterne
  • Højesteret
  • Sø- og Handelsretten