Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Strafferet

Vores advokater har en omfattende erfaring med klassisk strafferet og særlovsovertrædelser og besidder en årelang erfaring fra gennemførelse af talrige retssager i by- og landsret. Vores advokater er beneficerede forsvarere og kan bistå dig straks fra du måtte blive sigtet eller tiltalt og kan beskikkes for dig til sikring af dit forsvar.

Har du behov for hjælp, fordi du har været udsat for en forbrydelse, kan vore advokater – uden udgift for dig – beskikkes som bistandsadvokat for dig under straffesagen med henblik på at søge erstatning og i øvrigt bistå dig under retssagen som støtteperson.

Vi hjælper i strafferetssager med:

  • At gennemgå og drøfte sagens akter med dig
  • At bistå dig under afhøring hos politiet
  • At vurdere behov for evt. yderligere bevisførelse
  • At forsvare dig i retten
  • At vurdere og evt. iværksætte anke.
  • Som din bistandsadvokat at udarbejde evt. erstatningsopgørelse, vejlede dig om sagens gang i retten og – såfremt du indkaldes til at afgive vidneforklaring i retten – møde med dig i retten som støtteperson.