Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Transport og logistik

Transport- og logistikbranchen opererer i stigende grad i et globalt og samtidig meget konkurrencepræget marked. Området er kompliceret og indebærer ofte brug af diverse internationale konventioner, standardvilkår og standarddokumenter. Det er vigtigt at kunne navigere mellem de forskellige vilkår for at kunne levere det rette produkt og for at kunne give den rigtige pris.

Vores advokater kan rådgive om transport-, shipping- og logistikbranchens problemstillinger, lige fra aftaleindgåelsen, valg af rette transportklausul over forsikringsspørgsmål, finansiering, og valg af rette lovgivning til retssager om tabt gods, arrest og lignende.

Transport af gods udgør ofte en sammensat og kompliceret proces, hvor der er mange aktører involveret. En længerevarende transport kan både indebære transport ad landevejen, søvejen og luftvejen, eventuelt i flere omgange, og samtidig kan der være spørgsmål omkring told, afgifter m.v. Det er således meget væsentligt, at det på forhånd er klart defineret, hvem der har risikoen for det transporterede gods på et givet tidspunkt, både i tilfælde af at godset forsinkes, og hvis godset går tabt.

Den internationale dimension omkring transport, shipping og logistik skaber desuden en række gråzoner med overlappende lovgivning og komplekse problemstillinger. Vores advokater kan lede vejen gennem de komplekse fortolkningsspørgsmål, så du undgår unødvendige og ressourcekrævende retssager.

Vi rådgiver alt fra mindre vognmænd, som stort set kun opererer i Danmark, til større speditions- og transportvirksomheder, som opererer internationalt og med kombinerede transporter.