Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Virksomhedsoverdragelse og Due Dilligence (M&A)

Vores afdeling for virksomhedsoverdragelser har igennem en lang årrække deltaget i et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser af både små, mellemstore og store virksomheder.

Det er vores målsætning at yde en helhedsorienteret rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, der omfatter både de indledende forberedelser, forhandling og gennemførelsen af virksomhedsoverdragelsen, samt rådgivning om og tilrettelæggelse af processen. Det er vores erfaring, at både den forretningsmæssige og juridiske rådgivning omkring selve virksomhedsoverdragelsen, samt en skarp styring af processen, er afgørende parameter for en succesfuld virksomhedsoverdragelse.

En virksomhedsoverdragelse involverer typisk mange aktører på både købers og sælgers side samt revisorer, banker m.v. Vores rolle er derfor – udover at sikre de juridiske elementer i en virksomhedsoverdragelse – også at være tovholder og tilrettelægge processen og kommunikationen med de mange involverede parter, hvorved vi sikrer, at processen bliver så optimal som muligt.

Vores rådgivning inden for virksomhedsoverdragelse indeholder de klassiske elementer, som:

  • Køb og salg af virksomheder
  • Fusion, spaltninger og rekonstruktioner
  • Rådgivning til ventureselskaber, herunder jointventures
  • Management buy-out
  • Rådgivning om virksomhedsoverdragelse i krisesituationer, dvs. i bl.a. konkurs og rekonstruktion mv.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af due diligence

Vi har et betydeligt netværk af udenlandske advokater og andre rådgivere, der bistår os i forbindelse med internationale virksomhedsoverdragelser eller, hvor virksomhedsoverdragelsen indeholder datterselskaber eller associerede selskaber i udlandet.

Vores klienter omfatter både danske og internationale, industrielle og finansielle virksomheder samt ventureselskaber og investeringsselskaber.