Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

04 maj 2020

Konkurrence og samarbejdsaftaler under COVID-19-krisen

For at afbøde de værste økonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen indgår flere virksomheder nye samarbejdsaftaler – i nogle tilfælde med deres konkurrenter. Sådanne samarbejdsaftaler kan dog være i strid med det almindelige forbud imod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor sammen med andre europæiske konkurrencemyndigheder udsendt en meddelelse, hvor de gør rede for, hvordan konkurrencereglerne vil blive anvendt og håndhævet under krisen.


De konkurrenceretlige grænser for virksomheders samarbejde

I deres meddelelse slår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens grundlæggende set fast, at det almindelige forbud imod konkurrencebegrænsende aftaler stadig gælder.

Derfor er det som udgangspunkt stadig forbudt for virksomheder at indgå aftaler med andre virksomheder, som direkte eller indirekte begrænser konkurrencen på et marked, eller som har til formål at begrænse konkurrencen.

Hermed slår styrelsen fast, at corona-krisen ikke umiddelbart giver virksomheder ret til at indgå i såkaldte krisekarteller, hvilket er ordninger, hvor flere virksomheder arbejder sammen for derved at finde en fælles løsning på udfordringer i en krisetid. Et krisekartel vil nemlig hurtigt indebære en begrænsning af konkurrencen på et eller flere markeder og dermed stride imod det almindelige forbud imod konkurrencebegrænsende aftaler. Forbuddet gælder også, selv om aftalen alene har til formål at sikre, at virksomhederne overlever krisen, og at formålet med aftalen derfor ikke som sådan er at begrænse konkurrencen.

I meddelelsen oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også, at de vil være særligt på vagt over for og prioritere at forhindre samarbejdsaftaler, hvorved virksomhederne udnytter, at samfundet befinder sig i en krisesituationen.

Ifølge styrelsen vil det eksempelvis være tilfældet i forhold til samarbejde mellem konkurrenter, der indebærer en koordinering af priser, en begrænsning af produktion, en opdeling af markeder eller en udveksling af forretningsstrategier.

Hvis to virksomheder indgår i en sådan aftale kan det nemlig stille forbrugere eller andre virksomheder i en endnu vanskeligere situation end den, som de allerede befinder sig på grund af krisen.

Undtagelser vedrørende samarbejdsaftaler på kritiske områder

I meddelelsen gør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen det dog også klart, at visse samarbejdsaftaler kan være lovlige – også selv om de indgås imellem konkurrenter.

En samarbejdsaftale med en anden virksomhed – herunder en konkurrent – vil være lovlig, hvis den enten ikke begrænser konkurrencen, eller hvis den også indebærer nogle fordele for samfundet og/eller forbrugerne, som efter en konkret vurdering må siges at veje tungere end de mulige konkurrencebegrænsende virkninger.

En aftale kan især indebære sådan nogle fordele, hvis den løser eller forsøger at løse et eller flere af de problemer, som krisen medfører for forbrugerne eller samfundet. Det kan f.eks. være problemer i forhold til vareforsyning, sundhed eller sikkerhed.

Som eksempler på samarbejdsaftaler som ifølge styrelsen kan være lovlige, nævner styrelsen samarbejdsaftaler som medfører, at der sikres et stabilt udbud af kritiske værnemidler, samarbejdsaftaler, som sikrer en stabil vareforsyning og samarbejdsaftaler, som er med til at begrænse smitterisikoen i samfundet.

Ifølge styrelsen vil sådanne samarbejder som udgangspunkt ikke være ulovlige, enten fordi de ikke begrænser konkurrencen, eller fordi de indebærer fordele for forbrugerne, der overstiger de mulige konkurrencebegrænsende virkninger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør dog også opmærksom på, at et samarbejde imellem konkurrenter ikke må udstrækkes længere end nødvendigt, og at en aftale heller ikke indholdsmæssigt må gå videre end, hvad der er nødvendigt for at opnå det lovlige formål med den. Hvis en virksomhed allerede selv kan løse en udfordring uden at indgå en aftale med en konkurrent, vil det ikke være nødvendigt at indgå aftale med konkurrenten. Ligeledes vil det ikke være lovligt at udstrække samarbejdet til efter den periode, hvor det er nødvendigt som følge af krisen.

En forudgående vurdering af et potentielt samarbejde

På trods af det store økonomiske pres, som mange virksomheder oplever, bør virksomhederne stadig være påpasselige med at indgå samarbejder med især konkurrerende virksomheder uden forinden at få en vurdering af, om et samarbejde vil stride imod konkurrenceretlige regler.

I Danmark og i mange andre lande i og uden for EU har virksomheder mulighed for at henvende sig til konkurrencemyndighederne med henblik på at få en forudgående tilkendegivelse om, hvorvidt et potentielt samarbejdet med en anden virksomhed vil være lovligt.