Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
18 november 2022

Kursus om ekspropriation med fokus på erstatning

Ekspropriation er retsområde, hvor praksis er i konstant udvikling, og hvor der årligt træffes mange afgørelser, navnlig om erstatningsspørgsmålet. Det kan derfor være svært at holde sig helt ajour om udviklingen og også at bevare overblikket.

Advokat Sarah Jano og advokat Jens Flensborg afholder den 29. november 2022 i Skanderborg kursus om ekspropriation, hvor temaet er erstatningsfastsættelse, og hvor fokus er på fradrag for fordele og forventningsværdi og nyeste praksis indenfor disse emner. Herudover kommer Sarah og Jens ind på ny praksis i øvrigt samt den nye ekspropriationsproceslov, som er på lovprogrammet 1. kvartal 2023.

Kurset er målrettet offentlige anlægsmyndigheder og arealejere mv., der beskæftiger sig med ekspropriation i praksis.

Programmet bliver som følger og vil have en varighed af ca. 3 timer (inkl. pauser):

  • kl. 09:00 – 09:15 Velkomst og præsentation (deltagere og program)
  • kl. 09:15 – 10:00 Principper for erstatningsfastsættelse og ny praksis – fradrag for fordele
  • kl. 10:00 – 10:15 Pause og netværk
  • kl. 10:15 – 11:00 Principper for erstatningsfastsættelse og ny praksis – forventningsværdi
  • kl. 11:00 – 11:15 Pause og netværk
  • kl. 11:15 – 11:45 Ny praksis i øvrigt og optakt til den nye ekspropriationsproceslov
  • kl. 11:45 – 12:00 Afrunding og tak for i dag

Tilmelding kan ske til Sarah (sja@codexlaw.dk) eller Jens (jfl@codexlaw.dk) – frist for tilmelding er d. 25. nov. 2022.

Vi glæder os til at se jer.