Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

03 januar 2020

Løs konflikter hurtigt og skånsomt med mediation

Der findes et alternativ til lange voldgifts- og retssager. Det kaldes mediation, og for de fleste kan denne måde at løse konflikter på både være hurtigere, billigere og med til at bevare relationer med samarbejdspartner. Det forklarer advokat og mediator Helle F. Andersen.

En voldgiftsag eller en retssag har en klar vinder og en klar taber. Men begge parter kan blive tabere i den forstand, at de har brugt penge på lange sager, og stemningen mellem samarbejdspartnere er blevet anspændt. Men sådan behøver det ikke være ifølge Helle F. Andersen, der er advokat og mediator hos Codex. Hun mener, at enighed er den største sejr, og det kan mediation hjælpe med at skabe.

Behov for at løse konflikter anderledes

Både advokater og erhvervslivet er traditionsbunde. Når der i eksempelvis byggebranchen opstår en naturlig konflikt, bliver sagen ofte sendt videre til retssystemet. Det mener Helle F. Andersen dog ikke er holdbart i længden.

– Vi er nået dertil, hvor det bliver nødvendigt at gøre tingene på en anden måde, fordi der er en stor pukkel af retssager, der venter på at blive behandlet. Domstolene kan derfor ikke løse sagerne så hurtigt, som de ellers gerne ville, siger Helle F. Andersen, der er en af de få advokater, som påtager sig mediatorrollen.

Tanken om at løse konflikter med mediation er hun ikke ene om. I bygge- og anlægsbranchen er det blevet et krav, at benytte mediation til konflikthåndtering. Førhen kunne man gå i voldgiftnævnet eller bede om at få en sagkyndig vurdering af problemstillingen. Nu skal mediation indgå, som en del af konflikttrappen.

Kom hurtigt videre

Kernen i mediation er, at man hurtigt kommer til bordet og begynder at tale om problemstillinger og løsninger. Typisk tager et forløb med mediation 1-2 måneder, hvorimod voldgifts- og retssager kan tage op til 1,5 år. Mellem konfliktens forskellige parter sidder en mediator, der fungerer som en facilitator for snakken og forhandlingerne. Der sidder derfor ikke en dommer for enden af bordet, som bestemmer, hvem der får ret, og hvem der skal betale.

– Som mediator skal jeg ikke træffe en afgørelse. Jeg lytter til begge parter og hjælper dem til at finde en løsning, så de hurtigt kan komme videre i eksempelvis deres byggeproces. Det kan godt være, at det kræver, at man kapper en hæl og klipper en tå, men så kan man til gengæld forsætte byggeprocessen efterfølgende. Det tror jeg, mange er interesserede i, siger Helle F. Andersen.

Hun mener desuden, at mediation kan noget, som retssystemet ikke kan. Nemlig at være kreativ i forhold til løsninger.

– Modsat i en retssag er man ikke bundet af det, der er sagens kerne. Det giver mulighed for at fritænke og finde på alternative løsninger, når man har fundet frem til, hvad konfliktens årsag er.

Tydelig økonomisk gevinst

Da mediation handler om at snakke sig frem til løsninger, oplever Helle F. Andersen en skepsis for, om det fører til noget konkret. Men selvom om denne tilgang er mere ”blød” end byggebranchen måske er vant til, så har Helle F. Andersen en klar opfattelse af, at det virker.

–  Min erfaring er, at stort set alle sager, hvor man benytter mediation, ender med en løsning, og i langt størstedelen af sagerne oplever jeg, at begge parter er tilfredse med aftalen, siger Helle F. Andersen.

Udover tilfredshed fra begge parter er der også en tydelig økonomisk gevinst, der er til at forholde sig til. Ifølge tal fra mediationsinstituttet koster mediation i gennemsnit 50.000 kroner, hvorimod en voldgift i gennemsnit koster 314.000 kroner, hvilket gør mediation markant billigere i sagsomkostninger.

Grobund for fremtidigt samarbejde

Mediation kan bruges i alle privat- og erhvervssager, der ikke er principsager. En af de brancher, hvor metoden er særlig nyttig, er i bygge- og anlægsbranchen, hvor der i en byggeproces helt naturligt kommer mange sager og konflikter. Men sådan nogle sager kan ofte betyde udsættelse af deadlines og større omkostninger. Helle F. Andersen er dog overbevist om, at der ved mediation – udover at spare tid og penge – er mulighed for at få vigtige nuancer og holdninger frem. Og det betyder noget for parternes fremtidige samarbejde.

– Hvis man tager en konflikt til domstolen, opstår der en distancering mellem parterne. Så er det udelukkende sagen, det handler om, og ikke alle de nuancer, der kan ligge til grund for en konflikt. Men det handler om mennesket og om at komme til bunds i nogle ofte meget sammensatte problemstillinger. Der kræver det en åben dialog, hvor begge parter beskriver deres oplevelse af sagen, siger Helle Andersen.

Helle kender til skurvognssnakken

For at komme til bunds i en problemstilling er det vigtigt at forstå, hvad man beskæftiger sig med. Og når det kommer til byggebranchen, har Helle F. Andersen helt styr på, hvad hun snakker om.

– Siden 2011 har jeg arbejdet med byggeri som blandt andet bygherrer, så jeg har helt styr på både fagudtryk og jargonen på byggepladsen, hvor der ofte er en hård tone, siger Helle F. Andersen.

I flere tilfælde opstår en konflikt på bagrund af en irritation eller skuffelse over en samarbejdspartner. Derfor vil Helle F. Andersen bryde med traditionen i byggebranchen for per automatik at vælge voldgift eller retssag, når der skal løses en konflikt. Det handler nemlig om i første omgang at få ytret sine meninger og oplevelser. Derfra er næste step at snakke om mulige elementer i løsningen, som til sidst vil ende ud i et forlig.