Sarah Jano

Partner, advokat (H)

Født: 1981

Advokat: 2009

Hovedarbejdsområder:

Sarah Jano har i mere end 10 år beskæftiget sig med offentligretlig regulering af anlægs- og infrastrukturprojekter, og hun er i den sammenhæng specialist i forsynings- og ledningsret, ekspropriation, naboret, vejlovgivning og har også meget stor erfaring med plan- og miljøretlige forhold.

Sarah er én af landets førende specialister på ledningsområdet, og hun har været direkte involveret i mange af de rets- og taksationssager om rækkevidden og forståelsen af gæsteprincippet, der har været ført igennem de sidste 10 år for de statslige anlægsmyndigheder, og som har været retningsgivende for fordelingen af udgifter til ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af offentlige anlægs- og infrastrukturprojekter.

Sarahs betydelige erfaringer på området omfatter også bistand til offentlige anlægsmyndigheder, bygherrer og selskaber om indgåelse af ledningsprotokolaftaler og refusionsaftaler med forsyningsselskaber samt med udarbejdelse af deklarationsparadigmer til sikring af ledningsanlæg på offentlige eller privat ejede arealer og i den forbindelse også forhandlinger mellem kommuner og kommunale forsyningsselskaber. Hun er i den sammenhæng vant til at indgå i et tæt samarbejde med tekniske rådgivere.

Udover forhold, der angår eksisterende forsyningsanlæg, rådgiver Sarah også om forhold vedrørende etablering af ny forsyning i bl.a. udviklingsprojekter, herunder vedrørende elforsyning og tilslutningsbestemmelser, spildevandsforsyning og betaling af tilslutningsbidrag mv., og hun har i den forbindelse stor erfaring med indgåelse af byggemodningsaftaler med forsyningsselskaberne.

Sarah er også en meget erfaren procesadvokat, og hun fører sager ved alle landets domstole og de takserende myndigheder inden for alle områder af ekspropriationsretten, herunder i forhold til spørgsmål om ekspropriationers lovlighed, erstatningsspørgsmål, vejforhold samt om rækkevidden og forståelsen af gæsteprincippet, forsyningsforhold og betaling efter spildevandsbetalingsloven, planlovgivning samt miljøområdet i øvrigt.

Sarah holder løbende kurser og arrangementer inden for sine kompetenceområdet.

Ranked som Other key lawyers hos Legal500:

https://www.legal500.com/c/denmark/environment/

Partnere

Advokater

Kristoffer Juul Bertelsen

Specialistadvokat

kjb@codexlaw.dk

+45 7640 6423

Download vCard

Christian Hvidbjerg Djurhuus

Advokat

chd@codexlaw.dk

+45 7572 4100

+45 6111 6182

Download vCard

Rasmus Bruselius Døhr

Advokat

rbd@codexlaw.dk

+45 7643 5284

+45 5144 3050

Download vCard

Katrine Frydensberg Hansen

Advokat (på barsel)

kfh@codexlaw.dk

+45 7640 6443

+45 4012 1520

Download vCard

Jesper Bach Jensen

Advokat

jbj@codexlaw.dk

+45 7643 5280

+45 3050 0315

Download vCard

Niels L. Johansen

Advokat (H)

nj@codexlaw.dk

+45 7640 6426

Download vCard

Lasse Johansen

Advokat (L)

laj@codexlaw.dk

+45 7643 5288

+45 2113 3140

Download vCard

Troels Nielsen

Advokat (L)

tn@codexlaw.dk

+45 7643 5343

+45 2552 3502

Download vCard

Søren Ø. Nielsen

Advokat (L)

sni@codexlaw.dk

+45 7640 6421

+45 2062 4672

Download vCard

Maria Aagaard Nielsen

Advokat

man@codexlaw.dk

+45 4010 3600

Download vCard

Malene Lund Olesen

Advokat (L)

ml@codexlaw.dk

+45 7640 6431

+45 28761786

Download vCard

Jacob Plum Tholle

Advokat (L)

jpt@codexlaw.dk

+45 7643 5362

+45 2992 9221

Download vCard

Mark Christian Walters

Specialistadvokat

mcw@codexlaw.dk

+45 2179 4998

Download vCard

Casper Jakobsen

Advokatfuldmægtig og Cand.merc.(jur.)

cj@codexlaw.dk

+45 7572 4100

+45 4292 4277

Download vCard

Manjot Kaur

Advokatfuldmægtig

mka@codexlaw.dk

+45 7572 4100

+45 5434 5450

Download vCard

Sine Riis Kulmback

Advokatfuldmægtig

srk@codexlaw.dk

+45 7572 4100

+45 5133 6826

Download vCard

Stine Høiriis Mølgaard

Advokatfuldmægtig

shm@codexlaw.dk

+45 7572 4100

+45 5458 6626

Download vCard

Mickey Blixt Agregaard

Stud. jur

mba@codexlaw.dk

+45 5193 7080

Download vCard

Jeavin Jeyaveerasingam

Stud. jur

jj@codexlaw.dk

Download vCard

Prabhjot Singh

Stud. jur

ps@codexlaw.dk

+45 7572 4100

Download vCard

Amalie Thomsen

Stud. jur

at@codexlaw.dk

+45 7572 4100

Download vCard

Administration

Christel Amtorp

Advokatsekretær

ca@codexlaw.dk

+45 7640 6429

Download vCard

Jan Meldgaard Andersen

Administrationschef

jma@codexlaw.dk

+45 7643 5356

+45 2013 6522

Download vCard

Anita Andersen

Advokatsekretær

ana@codexlaw.dk

+45 7640 6438

Download vCard

Dorte Barløse

Advokatsekretær

db@codexlaw.dk

+45 7572 4100

+45 7643 5367

Download vCard

Susanne Flindt

Advokatsekretær

sf@codexlaw.dk

+45 7640 6434

Download vCard

Karina Frank

Receptionist

kfr@codexlaw.dk

+45 7640 6420

Download vCard

Liselotte Guldbrand

Advokatsekretær

lbg@codexlaw.dk

+45 7640 6442

Download vCard

Michelle Amtorp Hansen

Advokatsekretær

mah@codexlaw.dk

+45 7643 5286

Download vCard

Peter Hornung

IT Ansvarlig

ph@codexlaw.dk

+45 7572 4100

Download vCard

Pia Møller Hansen

Advokatsekretær

pm@codexlaw.dk

+45 7640 6435

Download vCard

Gitte Brinch Iversen

Servicemedarbejder

gbi@codexlaw.dk

+45 7572 4100

Download vCard

Mette Juhl

Advokatsekretær

mjd@codexlaw.dk

+45 7640 6441

Download vCard

Mille Østergaard Kaus

Advokatsekretærelev

mok@codexlaw.dk

+45 7572 4100

Download vCard

Nadja Holmgaard Knudsen

Advokatsekretær

nhk@codexlaw.dk

+45 7643 5351

Download vCard

Mette Thybo Kobbelgaard

Advokatsekretær

mtk@codexlaw.dk

+45 7643 5345

Download vCard

Julie Falch Olesen

Kontorassistent

jfo@codexlaw.dk

+45 7643 5354

Download vCard

Susanne Stjernborg Olesen

Advokatsekretær

sso@codexlaw.dk

+45 7643 5365

Download vCard

Mia Louise Ritsing

Advokatsekretær, BA i tysk og engelsk erhvervssprog

mlr@codexlaw.dk

+45 7643 5366

Download vCard

Lene Fjord Serup

Advokatsekretær

lfh@codexlaw.dk

+45 7643 5352

Download vCard

Nanna Christina Smidt

Marketing- og projektkoordinator

ncs@codexlaw.dk

Download vCard

Rikke Josefine Stink

Advokatsekretær

rjs@codexlaw.dk

+45 7643 5364

+45 7572 4100

Download vCard

Karina Tychsen

Advokatsekretær

ket@codexlaw.dk

+45 7640 6447

Download vCard

Susanne Vangsgaard

Advokatsekretær

sv@codexlaw.dk

+45 7640 6445

Download vCard