Sarah Jano

Associeret partner, advokat (H)

Født: 1981

Advokat: 2009

Hovedarbejdsområder:

Sarah Jano har i mere end 10 år beskæftiget sig med offentligretlig regulering af anlægs- og infrastrukturprojekter, og hun er i den sammenhæng specialist i forsynings- og ledningsret, ekspropriation, naboret, vejlovgivning og har også meget stor erfaring med plan- og miljøretlige forhold.

Sarah er én af landets førende specialister på ledningsområdet, og hun har været direkte involveret i mange af de rets- og taksationssager om rækkevidden og forståelsen af gæsteprincippet, der har været ført igennem de sidste 10 år for de statslige anlægsmyndigheder, og som har været retningsgivende for fordelingen af udgifter til ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af offentlige anlægs- og infrastrukturprojekter.

Sarahs betydelige erfaringer på området omfatter også bistand til offentlige anlægsmyndigheder, bygherrer og selskaber om indgåelse af ledningsprotokolaftaler og refusionsaftaler med forsyningsselskaber samt med udarbejdelse af deklarationsparadigmer til sikring af ledningsanlæg på offentlige eller privat ejede arealer og i den forbindelse også forhandlinger mellem kommuner og kommunale forsyningsselskaber. Hun er i den sammenhæng vant til at indgå i et tæt samarbejde med tekniske rådgivere.

Udover forhold, der angår eksisterende forsyningsanlæg, rådgiver Sarah også om forhold vedrørende etablering af ny forsyning i bl.a. udviklingsprojekter, herunder vedrørende elforsyning og tilslutningsbestemmelser, spildevandsforsyning og betaling af tilslutningsbidrag mv., og hun har i den forbindelse stor erfaring med indgåelse af byggemodningsaftaler med forsyningsselskaberne.

Sarah er også en meget erfaren procesadvokat, og hun fører sager ved alle landets domstole og de takserende myndigheder inden for alle områder af ekspropriationsretten, herunder i forhold til spørgsmål om ekspropriationers lovlighed, erstatningsspørgsmål, vejforhold samt om rækkevidden og forståelsen af gæsteprincippet, forsyningsforhold og betaling efter spildevandsbetalingsloven, planlovgivning samt miljøområdet i øvrigt.

Sarah holder løbende kurser og arrangementer inden for sine kompetenceområdet.

Ranked som Other key lawyers hos Legal500:

https://www.legal500.com/c/denmark/environment/

Partnere

Jannik Haahr Antonsen

Partner, advokat (H)

jha@codexlaw.dk

+45 7643 5285

+45 4042 4009

Download vCard

Lars Brinkmann

Partner, advokat (L)

lba@codexlaw.dk

+45 7643 5361

Download vCard

Lars Dahl-Nielsen

Partner, advokat (H)

ldn@codexlaw.dk

+45 7640 6440

Download vCard

Mads Danielsen

Partner, advokat (L)

md@codexlaw.dk

+45 7640 6425

+45 2142 1252

Download vCard

Jens Flensborg

Partner, advokat (H)

jfl@codexlaw.dk

+45 7643 5341

+45 2529 0848

Download vCard

Lars Egeskov Jespersen

Partner, advokat (L)

lej@codexlaw.dk

+45 7643 5348

+45 2095 4810

Download vCard

Finn Dyhre Hansen

Partner, advokat (H)

fdh@codexlaw.dk

+45 7640 6430

+45 2014 6430

Download vCard

Mads Kobberø

Partner, advokat (H)

mko@codexlaw.dk

+45 7643 5347

+45 2941 7241

Download vCard

Lars Langhoff

Partner, advokat (L)

ll@codexlaw.dk

+45 2281 8228

Download vCard

Jan Kiel Lauritsen

Partner, advokat (L), aut. bobestyrer

jkl@codexlaw.dk

+45 7640 6427

+45 2928 7201

Download vCard

Henrik Higham Schlüter

Partner, advokat LL.M (H)

hhs@codexlaw.dk

+45 7643 5360

+45 4071 4100

Download vCard

Mikael Grosen Skovbo

Partner, advokat (L)

mgs@codexlaw.dk

+45 7640 6446

+45 6169 4494

Download vCard

Janus Bang Topp

Partner, advokat

jbt@codexlaw.dk

+45 7640 6436

+45 2115 0512

Download vCard

Lene H. Mortensen

Partner, advokat (L), aut. bobestyrer

lhm@codexlaw.dk

+45 7643 5340

+45 8171 0530

Download vCard

Morten Rüdevald

Associeret partner, advokat (L)

mr@codexlaw.dk

+45 7643 5290

+45 2441 0408

Download vCard

Jacob Brandt

Associeret partner, advokat (L)

jab@codexlaw.dk

+45 2131 5403

Download vCard

Sarah Jano

Associeret partner, advokat (H)

sja@codexlaw.dk

+45 5077 8419

Download vCard

Advokater

Administration

Liselotte Guldbrand

Advokatsekretær

lbg@codexlaw.dk

+45 7640 6442

Download vCard

Mette Juhl

Advokatsekretær

mjd@codexlaw.dk

+45 7640 6441

Download vCard

Malou Nielsen

Advokatsekretær

mni@codexlaw.dk

+45 7643 5287

Download vCard

Christel Amtorp

Advokatsekretær

ca@codexlaw.dk

+45 7640 6429

Download vCard

Anita Andersen

Advokatsekretær

ana@codexlaw.dk

+45 7640 6438

Download vCard

Pia Møller Hansen

Advokatsekretær

pm@codexlaw.dk

+45 7640 6435

Download vCard

Susanne Flindt

Advokatsekretær

sf@codexlaw.dk

+45 7640 6434

Download vCard

Michelle Amtorp Hansen

Advokatsekretær

mah@codexlaw.dk

+45 7643 5286

Download vCard

Lene Fjord Hocksdahl

Advokatsekretær

lfh@codexlaw.dk

+45 7643 5352

Download vCard

Mette Thybo Kobbelgaard

Advokatsekretær

mtk@codexlaw.dk

+45 7643 5345

Download vCard

Nadja Holmgaard Knudsen

Advokatsekretær

nhk@codexlaw.dk

+45 7643 5351

Download vCard

Susanne Stjernborg Olesen

Advokatsekretær

sso@codexlaw.dk

+45 7643 5365

Download vCard

Jytte Bech Rasmussen

Advokatsekretær

jbr@codexlaw.dk

+45 7640 6445

Download vCard

Mia Louise Ritsing

Sekretær/korrespondent

mlr@codexlaw.dk

+45 7643 5366

Download vCard

Charlotte Thorup

Advokatsekretær

ct@codexlaw.dk

+45 7643 5368

Download vCard

Karina Tychsen

Advokatsekretærelev

ket@codexlaw.dk

+45 7640 6447

Download vCard

Nanna Christina Smidt

Marketing- og projektkoordinator

ncs@codexlaw.dk

Download vCard

Lene Kling

Kontorleder og bogholder

lk@codexlaw.dk

+45 7643 5356

Download vCard

Hanne Wichmann

Receptionist

hw@codexlaw.dk

+45 7640 6420

Download vCard

Helle Birnbaum Kristensen

Servicemedarbejder

hbk@codexlaw.dk

+45 7643 5354

Download vCard

Rikke Josefine Stink

Advokatsekretær

rjs@codexlaw.dk

+45 7643 5364

+45 7572 4100

Download vCard