Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

03 juni 2021

Medarbejdernes vanvidskørsel i bil stillet til rådighed af arbejdsgiver

Med lovændringen til færdselsloven, der trådte i kraft den 31. marts 2021, skal politiet konfiskere enhver bil, der er anvendt til vanvidskørsel, uanset om føreren ejer bilen eller ikke. I særlige tilfælde kan ejeren undgå at få bilen konfiskeret, såfremt ejeren kan løfte bevisbyrden for, at ejeren ikke vidste eller kunne vide, at føreren ville benytte bilen til vanvidskørsel, og ejeren har taget rimelige skridt til at sikre sig økonomisk, i tilfælde, hvor føreren alligevel anvender bilen til vanvidskørsel.

Medarbejdere har i visse tilfælde fri bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren som led i ansættelsen. Det kan både være en bil, som arbejdsgiveren ejer eller leaser. Vanvidskørsel med bilen samt konfiskation af bilen vil medføre et tab for arbejdsgiveren.

Medarbejderens erstatningsansvar

Arbejdsgiveren kan overveje at gøre et erstatningskrav gældende mod medarbejderen i tilfælde, hvor bilen konfiskeres som følge af medarbejderens vanvidskørsel. De almindelige erstatningsretlige regler gælder, uanset om det er angivet i ansættelseskontrakten eller ikke – det vil sige, at erstatningskrav kræver, at medarbejderen har handlet erstatningsansvarligt, at arbejdsgiveren har lidt et tab, at der er årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og arbejdsgiverens tab, samt at det er påregneligt.

Der foreligger endnu ikke retspraksis på området, hvorfor det er muligt, at domstolene i konkrete tilfælde vil nå til et andet resultat. Det skal bemærkes, at Erstatningsansvarsloven indeholder bestemmelser, der stiller øgede krav til, at en medarbejder er erstatningsansvarlig for skade, som medarbejderen forvolder arbejdsgiveren i tjenesten.

Arbejdsgiverens eventuelle modregningsadgang i lønmodtagerens løn for erstatningskrav som følge af vanvidskørsel kræver blandt andet, at de almindelige betingelser for modregning er opfyldte.

Ansættelseskontrakt

Det anbefales, at der i alle tilfælde enten indføjes en bestemmelse om vanvidskørsel i ansættelseskontrakten eller der udarbejdes tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter, hvor arbejdsgiveren stiller bil til rådighed. Heri skal reglerne om vanvidskørsel indskærpes over for medarbejderen, og medarbejderen skal gøres opmærksom på de økonomiske konsekvenser, hvis bilen måtte blive konfiskeret.

Hos Codex Advokater er vi klar til at hjælpe med udarbejdelse af tillæg til ansættelseskontrakt, nye ansættelseskontrakter og øvrige spørgsmål til de nye regler om vanvidskørsel, bl.a. hvilke forebyggende skridt arbejdsgiveren kan foretaget ved nyansættelse, hvor bil stilles til rådighed.