Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

30 marts 2022

Mulig udskydelse af fristen for indberetning af årsrapporten for 2021

Det forventes, at regeringen i nærmeste fremtid fremlægger et lovforslag, som medfører, at deadline for selskabers indberetning af årsrapporten forlænges med en ekstra måned, således at fristen for indlevering af årsregnskabet vil være 6 måneder fra udløbet af et selskabs regnskabsår. Det oplyser både Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen på deres hjemmesider.

For virksomheder med regnskabsår, der følger kalenderåret, vil årsrapporten dermed senest skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen den 30. juni 2022.

Udskydelsen af fristen betyder, at virksomhederne vil få bedre tid til at håndtere de forskellige problemstillinger, som er opstået i kølvandet på et år, som i perioder har været præget af Covid-19.

Det forventes endvidere, at fristen for indlevering af årsregnskabet for fremtidige regnskabsår permanent vil blive fastsat til 6 måneder fra udløbet af et regnskabsår. Dette fremgår blandt andet af et andet lovforslag, som har været i høring, men altså heller ikke endeligt er vedtaget endnu.

Hos Codex Advokater følger vi udviklingen tæt og vender tilbage, når der er nyt vedrørende de forventede lovforslag.