Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

30 april 2020

Mulige udbudsmæssige konsekvenser af COVID-19

Corona-pandemien har indflydelse på snart sagt alle aspekter af vores hverdag, virksomhed og samfund.

Det er derfor ikke overraskende, at der også på udbudsområdet er sket ændringer som følge af situationen. I dette blogindlæg gives en kort beskrivelse af nogle af de konsekvenser, der er værd at have sig for øje, hvis man har med udbudte kontrakter at gøre enten som ordregiver eller som tilbudsgiver.

Fjernelse af anlægsloftet – flere opgaver i udbud

Som en håndsrækning til erhvervslivet er der indgået aftale mellem regeringen og KL om at fremrykke investeringer til 2020 med op til kr. 2,5 mia.

Det betyder, at regioner og kommuner kan igangsætte projekter og foretage anlægsinvesteringer i et større omfang end hidtil.

Som en konsekvens heraf vil der skulle konkurreres om mange flere offentlige opgaver i den kommende tid.

En del af disse opgaver vil komme i EU-udbud, nationale udbud og licitationer. Der kan derfor være rigtig gode muligheder for, som virksomhed, at komme i betragtning til offentlige kontrakter i den kommende tid.

Som virksomhed er det derfor nu, at man skal holde sig orienteret om hvilke kontrakter, der bliver udbudt og sørge for at afsætte de nødvendige ressourcer til, at kunne afgive gode, gennemarbejdet tilbud.

Udløb af kontrakter – indkøb uden for udbudte kontrakter

Under normale omstændigheder sker der ind imellem det, at en kontrakt når at udløbe før, at der er gennemført et nyt udbud af kontrakten. Det kan der være mange årsager til, bl.a. travlhed hos ordregiver, klagesag vedrørende det nye udbud, ordregiver afventer et fælles udbud af kontrakten, f.eks. via SKI.

I forbindelse med COVID-19 situationen må det forventes, at der hos nogle ordregivere kan opstå pukler af kontrakter, der ikke når at blive genudbudt før kontraktudløb, og hvor der ikke er mulighed for forlængelser via option.

I sådanne situationer skal man både som ordregiver og som tilbudsgiver være opmærksom på, at når en kontrakt er udløbet, er indkøb på kontrakten som udgangspunkt ikke lovlig efter de udbudsretlige regler.

Det anerkendes i den udbudsretlige praksis, at der kan være behov for at indgå aftaler på et område, hvor udbudte kontrakter er udløbet.

Her er det vigtigt at gøre sig klart, at det ikke er hverken mere eller mindre lovligt at indgå aftaler med andre leverandører end den, der var kontraktpart på den kontrakt, der er udløbet.

Situationen giver derfor en god mulighed for at afsøge markedet og foretage indkøb af andre varer eller tjenesteydelser fra andre leverandører, end de der tidligere havde kontrakten.

Der kan her være mulighed for ordregiverne til at spare en del penge samt at købe nyere eller andre produkter end de, der var omfattet af kontrakten.

For leverandørerne er det en god mulighed for at sælge varer og tjenesteydelser ind til ordregivere, og dermed på den korte bane øge deres omsætning og på den lange bane sikre, at ordregivere har kendskab til varerne eller tjenesteydelserne – og forhåbentligt har et positivt indtryk af disse – når der igen er plads i ordregivers udbudsplan for udbud på dette område.

Vi er som altid klar til at bistå med rådgivning og hjælp til udbudsretlige spørgsmål. Kontakt gerne Janne Kristine Laursen på tlf. nr. 40 30 40 22 eller jla@codexlaw.dk.