Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

16 januar 2020

Når byggeentreprisen er kørt af sporet

I byggebranchen er det efterhånden svært at undgå problematikker og konflikter, når mange aktører skal arbejde sammen. Derfor ender det ofte i voldgiftssager eller retssager, der kan være både tidskrævende, dyrt og belastende for et samarbejde. Det har Michael Mortesen, stifter af CASA A/S og Hybel A/S erfaret.

Fejl opstår, deadlines bliver overskredet, skylden skal gives og hvem skal betale hvad. Sådan lyder en typisk proces i byggebranchen, hvilket ofte resulterer i tidskrævende og dyre forløb. Ofte ender sådan en sag i voldgiftretten eller ved domstolen, og det hjælper bestemt ikke på tidspresset og den i forvejen spændte økonomi. Derfor bliver alle parter i sådan en sag til tabere, der skal betale ekstra sagsomkostninger og ikke kan komme videre, før sagen er afgjort. Den tilgang har Michael Mortensen gjort op med. Han fokuserer i stedet på at skabe løsninger mellem parterne, så de hurtigere kan komme videre og samtidig have et fortsat velfungerende samarbejde.

– Jeg har erfaret, at det ikke er til at komme udenom konflikter, når man på en byggeplads er mange, der skal samarbejde. Men problemet er, at det hurtigt bliver til en tidskrævende proces, der koster rigtig mange penge, og problemet bliver større, end det reelt er. Derfor synes jeg, det giver rigtig god mening at inddrage en mediator til at klarlægge alle parters ønsker og hjælpe til at løse problemet ud fra det, siger Michael Mortensen.

Mere pres giver flere konflikter

Michael Mortensen har været i byggebranchen i over 30 år, og han oplever en stigning af konflikter, der skal løses under byggeprojekter. Grunden til det er ifølge ham, at bryggebranchen i dag er mere presset på grund af strammere budgetter og tidsplaner. Med det in mente har Michael Mortensen i lang tid haft succes med at anvende en mediator under en tvist. Mediatoren lytter til ønsker og holdninger fra begge aktører og hjælper til at skabe en løsning i fællesskab. Samtidig er mediatoren upartisk og uafhængig af begge parter.

– Det er min vurdering, at der fremover vil komme en større efterspørgsel efter at kunne løse konflikterne udenom voldgift og retssager. Derfor tror jeg også, at flere vil begynde at benytte en mediator til at skabe fælles løsninger, siger Michael Mortensen.

Man skal værne om et godt samarbejde

Det er ikke kun bundlinjen, der kan have gavn af benytte en mediator. For Michael Mortensen handler det også om, at begge parter skal have et ønske om at fortsætte et samarbejde efter en konflikt.

– Når der opstår en konflikt, så er mediation en rigtig god løsning, fordi vi hurtigt kommer videre og samtidig bevarer relationerne, som er vigtigt i vores branche. Vi skal kunne se hinanden i øjnene efterfølgende og ikke lade foregående uenigheder påvirke byggeprocessen fremadrettet.
__________

Codex som mediator

Codex Advokater kan som nogle af de få tilbyde mediation i konfliktsituationer. Codex rådgiver og faciliterer mediationsprocessen uvildigt og professionelt.